Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska


Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) bolo doručených 7 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 4 uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie:

  1. GREŽO Vladimír
  2. HORNYÁK Marián
  3. HULÍKOVÁ Katarína
  4. TÓTH Roland

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) sa uskutoční v piatok 14.2.2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca, pričom priebeh bude nasledovný:

  • Od 9:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
  • Od 11:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu na schválenie vhodného uchádzača o túto pozíciu.

Pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi uchádzačov a poskytli spätnú väzbu na ich integritu. Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska sú zverejnené TU.

Spätnú väzbu k uchádzačom možno zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

Cieľom výberových konaní je vybrať do vedenia mestských organizácií skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Súvisiaci obsah

Komentáre