Z bratislavských ulíc má zmiznúť ďalších 577 veľkých reklamných plôch


Mesto Bratislava aktuálne eviduje 2832 reklamných plôch plne alebo čiastočne stojacich na mestských pozemkoch. V dôsledku historicky dlhodobo zanedbaných zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi reklamných objektov, je ich odstraňovanie aj v prípade ukončenia zmluvy mimoriadne zdĺhavé. Stavebné úrady v niektorých prípadoch rozhodujú viac ako rok. Ak sa ale prípad dostane na súd, toto konanie môže trvať aj 4 a viac rokov. Mesto Bratislava aktuálne vedie 8 aktívnych sporov s 3 spoločnosťami, pri ktorých zatiaľ nebolo stanovené ani jedno pojednávanie súdu.  

 

Máme záujem tento zdĺhavý proces odstraňovania billboardov urýchliť. Oceňujeme prístup reklamných spoločností, ktoré dnes dávajú prednosť vysporiadaným zmluvným vzťahom s mestom pred zaťažujúcimi súdnymi spormi s nezanedbateľným reputačným rizikom. 

 

Podľa pripravovanej dohody, ABB urýchlene odstráni 577 plôch billboardov, megaboardov, informačno reklamných tabúľ a citylightov, čiže 75% svojich reklamných plôch na pozemkoch mesta. Zároveň zaplatí zhruba 1 milión eur na nedoplatkoch na nájomnom a urovná súdne spory s mestom. Mesto na zvyšnú štvrtinu existujúcich reklamných stavieb, čiže 192 reklamných plôch, z ktorých 100 plôch predstavujú dlhodobo vhodný reklamný formát citylighty, poskytne dočasnú 4-ročnú nájomnú zmluvu za trhovú cenu. Po ukončení zmluvy bude môcť mesto tieto objekty odstrániť bez zdĺhavého rozhodovania súdov a stavebných úradov. ABB navyše poskytne depozit v podobe trojmesačného nájomného na prípadné pokrytie nákladov na odstránenie týchto reklám. 

 

Návrh dohody má schváliť februárové mestské zastupiteľstvo. Mesto zároveň rokuje s ďalšími vlastníkmi reklamných stavieb, aby pristúpili k dohode s mestom po vzore ABB. 

 

Mesto doteraz odstránilo spolu 377 reklamných objektov a zároveň oslovilo inštitúcie, na ktorých pozemkoch sa nachádza veľké množstvo reklamných plôch s prosbou o súčinnosť, aby nepovoľovali ďalšie reklamné plochy či ukončili zmluvy s už existujúcimi. Ide o inštitúcie Železnice SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Lesy SR, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Národná diaľničná spoločnosť, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislavský samosprávny kraj, Univerzitná nemocnica BA, Slovenský pozemkový fond, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského.

Súvisiaci obsah

Komentáre