Talentovaná mládež

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach. V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok znemožnila poďakovať deťom a mládeži za vzornú reprezentáciu Bratislavy a pedagógom za ich odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj rok 2020.  


O výbere talentovanej mládeže rozhodla výberová komisia v máji 2021. Vyrozumení boli iba ocenení žiaci/študenti a ich pedagógovia a tréneri.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi sa uskutoční  28.6.2021 o 10:00 h.Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Účasť verejnosti na stretnutí bude obmedzená a bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie.  

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Mgr. Jitku Bystřickú z oddelenia školstva, športu a mládeže na jitka.bystricka@bratislava.sk alebo na 02/59 356 550.