Zimná údržba

Ako sme pripravení na zimu

Po tom, čo v roku 2018 pribudla hlavnému mestu na základe novely zákona zodpovednosť za údržbu viac ako 1 000 000 m2 chodníkov, sme zimu v Bratislave jednoducho nezvládli. Odhrnutie niektorých ciest trvalo príliš dlho, mnohé chodníky zostali niekedy viac dní po skončení sneženia v nebezpečnom stave a kopcovité úseky boli opakovane neprejazdné pre MHD. V roku 2019 sme sa na zimu pripravili lepšie.

Prispeli k tomu aj vylepšenia k lepšiemu zvládnutiu zimy v Bratislave: viac techniky na údržbu chodníkov, kvalitné zimné pneumatiky pre MHD, nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov, lepšie rozdelenie rajónov pre sypače a fungujúci mestský dispečing. Ale prispela k tomu aj spolupráca s obyvateľkami a obyvateľmi mesta, ktorí nám svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikcií hlásili na horúcu linku zimnej údržby, ktorá fungovala minulý rok a bude aj tento.

 

Novinkami tohto roka je kapacitné posilnenie zimnej údržby chodníkov a zapojenie Komunálneho podniku Bratislava do ich čistenia v Ružinove, Novom Meste a Vajnoroch, okrem toho prioritizácia komunikácií, kadiaľ premáva MHD, ktoré sa budú odhŕňať prednostne, ako aj lepšie a kvalitnejšie dáta pre mestský dispečing, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri plánovaní a organizovaní zásahov v teréne pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. 

Pri nepriaznivom zimnom počasí je pohyb po meste vždy zhoršený, preto vás prosíme, aby ste boli trpezliví – ako chodci, tak vodiči.  Zimnou údržbou vieme dopady zimy zmierňovať, ale nie ich úplne eliminovať. Naše mesto ale musí fungovať aj v takýchto podmienkach, keď nasneží alebo je poľadovica, a tak robíme stále viac pre to, aby sme dopady zimy čo najviac zmiernili  a urobíme preto maximum aj tento rok.

SPOLU TO ZVLÁDNEME.


Zlepšenia zimnej údržby

Efektívnejšie odhŕňanie chodníkov: Na chodníky je túto zimu vyčlenených viac pracovníkov aj techniky. Okrem 66 ručných pracovníkov a malej techniky na chodníky zmluvného dodávateľa A.I.I., pôjde o 15 ks multikár, sa vo zvýšenej intenzite do odhŕňania chodníkov túto zimu prvýkrát zapojí aj 40 pracovníkov mestského komunálneho podniku (z toho 10 dohodárov) so svojou strojovou technikou (21 ks), ktorí budú odhŕňať chodníky v Ružinove, Novom Meste a vo Vajnoroch.  S odhŕňaním chodníkov budú mestu pomáhať aj zazmluvnené mestské časti s 24 kusmi techniky s pluhom a 34 ručnými pracovníkmi. Dokopy je to 60 ks malej techniky a 140 pracovníkov na chodníky. 

Síce sme minulú zimu posilnili technické a personálne kapacity, podarilo sa chodníky odhrnúť do 24 hodín na 56%. Tento rok, kedy sa do zimnej údržby chodníkov zapojí okrem A.I.I. a 8 mestských častí aj náš komunálny podnik, by sme chceli percento úspešnosti potiahnuť aspoň na 93% za 24 hodín.   

Pojazdné stroje – multikáry, ktoré stihnú za rovnaký čas odhrnúť 60x viac plôch ako ruční pracovníci, sú pre rýchlu zimnú údržbu chodníkov kľúčové. 

 

 

Prioritizácia komunikácií na prednostné odhŕňanie: Operačný plán zimnej údržby 2020/21 bol doplnený o prioritizáciu komunikácií, ktoré sa budú odhŕňať prednostne. Ide najmä o komunikácie, kde premávajú hlavné ťahy liniek MHD. Sypačom bude možné pohybovať sa v pruhoch pre autobusy.

Posyp, či už preventívny alebo likvidačný, realizuje dodávateľ na základe pokynu dispečingu hlavného mesta, ktorý pokyny vydáva na základe predpovede poveternostných podmienok a následne operatívne v závislosti od potreby. Presné postupy, lehoty a technické požiadavky sú definované v Operačnom plánzimnej údržby. 

Prioritu majú vždy najvyťaženejšie úseky - kopcovité terény, mostné konštrukcie, nemocnice, školy a iné vysoko frekventované oblasti. Počas tejto zimnej sezóny bude zimnú údržbu na cestných komunikáciách mesta zabezpečovať zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby so 44 kusmi veľkých sypačov s pluhom nad 4 tony.

 

 

 

 

 


 

 

Kvalitnejšie dáta pre mestský dispečing: Okrem SHMÚ, ktorý vydáva všeobecné predpovede pre celú Bratislavu, budú naši dispečeri pracovať s dátami a údajmi zo 6 meteostaníc, ide o senzorické zariadenia, ktoré sú umiestnené na rôznych strategických miestach mesta a podávajú podrobnejšie a najmä aktuálne informácie v danom čase ohľadne teploty a poveternostných podmienok, čím môže byť plánovanie zásahov rýchlejšie a efektívnejšie. Zároveň sme v rokovaní aj s NDS, ktorá vlastní sieť kvalitných meteostaníc. Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú nonstop v 12 hod. zmenách  dispečeri (1 riadiaci dispečer na centrále a 2 terénni dispečeri).

Lepšie rozdelenie rajónov pre sypače:  Na dlhšie úseky rajónov sme pridelili 2 sypače, aby bolo odhŕňanie efektívnejšie. Veľkosť rajónov, do ktorých je pre účely zimnej údržby rozdelená Bratislava, sme zmenili tak, aby sypače boli rovnomernejšie vyťažené.

Vozidlá zimnej údržby pred očakávaným spádom snehu (44 ks nad 4 tony) budú v závislosti na predpovedi počasia v dostatočnom časovom predstihu rozmiestnené v depách na jednotlivých rajónoch, kde budú čakať na pokyn dispečera.


 

 

 

 

Nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov: Udržanie zjazdnosti kopcovitých ciest si počas sneženia vyžaduje oveľa väčšiu frekvenciu prejazdov techniky. Podobne ako minulý rok bude na kritické kopcovité úseky, ako napr. Kramáre, Pražská, Dlhé diely, Koliba, okrem sypačov určených pre jednotlivé rajóny pridelený aj pohotovostný sypač, ktorý si kopcovitý úsek “adoptuje” a bude ho po zadaní výjazdu odhŕňať nepretržite a systematicky až do odvolania.

Kvalitné zimné pneumatiky pre MHD: Častým dôvodom komplikácií a zdržovania premávky na kopcovitých úsekoch boli nevhodné pneumatiky na vozidlách MHD s nedostatočnou hĺbkou dezénu. Túto zimu majú všetky vozidlá MHD na hnacej náprave kvalitné pneumatiky so zimnou klasifikáciou, tzv. alpský symbol s minimálnou hĺbkou dezénu 5mm. V prípade potreby bude k dispozícii 1 extra havarijná čata s inertným materiálom, ktorý umožní vozidlám MHD dostať sa aj do ťažko  dostupných terénov, prípadne včas vyprostiť zapadnutý autobus MHD, aby neblokoval premávku.


Výkon zimnej údržby v Bratislave zabezpečujú:

A.I.I. Technické služby

 • 44 kusov veľkých sypačov s pluhom nad 4t
 • 15 kusov menších sypačov s pluhom – „multikára“ do 4t
 • 22 dodávok s vodičom do 3,5t na rozvoz ručných pracovníkov
 • 66 ručných pracovníkov
 • 2 havarijné čaty v zložení 1 vodič a 3 ruční pracovníci (na odstraňovanie následkov dopravných nehôd)

Rozsah zimnej údržby:

- viac ako 4,3 mil. m² komunikácií (miestne komunikácie I.  a  II. triedy a  prejazdné úseky ciest) 

- viac ako 310 385 m² chodníkov, námestí, lávok, nadchodov a schodísk

Komunálny podnik

 • 7 multikár
 • 4 ks Citymaster do 3,5t na odhŕňanie snehu a posyp chodníkov
 • 5 dodávok na rozvoz pracovníkov
 • 10 ks Tielburger
 • 2 mini traktory Kubota na nakladanie soli
 • 40 pracovníkov (z toho je 10 dohodárov)

Rozsah zimnej údržby:

 - 158 482 m² chodníkov v Ružinove, Novom Meste a Vajnoroch

Zazmluvnené mestské časti

 • 24 kusov technicky s pluhom
 • 34 ručných pracovníkov

Rozsah zimnej údržby:

- 99 814 m² chodníkov v 8 mestských častiach (Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska Nová Ves, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Jarovce, Rusovce)


Mapa zimnej údržby

Na tejto mape nájdete všetky komunikácie v správe mesta, na ktorých vykonáva zimnú údržbu hlavné mesto Bratislava. Údržbu ostatných komunikácií spravidla zabezpečujú mestské časti alebo iné organizácie.

Prostredníctvom vrstiev si viete zobraziť alebo zmeniť informácie, ktoré sa vám ukazujú na mape. 

Tlačidlo vrstiev nájdete v pravom hornom rohu: 


O ČOM JE ZIMNÁ ÚDRŽBA - Proces zimnej údržby

Úlohou zimnej údržby je MIERNIŤ následky zimy (sneh, ľad na komunikáciách) v rámci kapacít technických, ľudských a finančných. V praxi to znamená preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné zlepšovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov počas sneženia a následne zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti všetkých komunikácii v správe mesta po ukončení sneženia.

Kým na cestách sa zlepšuje zjazdnosť všetkých jazdných pruhov, na chodníkoch sa z dôvodu technickej, ale najmä finančnej náročnosti zlepšuje ich schodnosť vytvorením aspoň 1 m širokého koridoru, nezávisle od celkovej šírky chodníku. Na námestiach sa zlepšuje schodnosť na 70 % plochy, pričom zvyšná plocha námestia slúži najmä na dočasné uskladnenie nazhŕňaného snehu. Cieľom zimnej údržby nie je zabezpečenie “suchého” povrchu, ale lepšej zjazdnosti a schodnosti počas sneženia a úplnej zjazdnosti a schodnosti čo najskôr po ukončení sneženia. Úlohou štábu zimnej služby je predvídať, vypracovať plán zásahu a včasne reagovať v predstihu.

Prečítajte si viac..ČO ROBÍ MESTO

Mesto Bratislava zabezpečuje zimnú údržbu iba na komunikáciách v správe mesta. Zimnú údržbu zvyšných komunikácií na území Bratislavy zabezpečujú najmä mestské časti (spravidla cesty III. a IV. triedy a priľahlé chodníky), Dopravný podnik a iné mestské a miestne organizácie, a súkromné subjekty v prípade komunikácií, ktoré neboli zverené do správy mesta alebo mestských častí. 

Hlavné mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych  komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej  výmere viac ako 4,3 mil.  m2 a na chodníkoch,   námestiach, lávkach, schodiskách a parkoviskách vo výmere viac ako 568 tis.  m2 (výmery sú definované na šírku pochôdzného profilu 1 meter).

Počas tejto zimnej sezóny bude zimnú údržbu na komunikáciách a aj časti chodníkov mesta zabezpečovať zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby, Komunálny podnik Bratislava spolu so zazmluvnenými mestskými časťami, ktorých čistenie tohto roku ešte viac zintenzívnime.  

Mesto vykonáva údržbu komunikácií v zime na základe Operačného plánu zimnej údržby 2020/21 s cieľom zmierňovať následky zimy a zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií a schodnosť verejných plôch.


HOTLINE LINKA pre zimnú údržbu

Vieme, ako vie potrápiť zima v Bratislave. Po chodníkovej novele, kedy mestu navyše pribudla zimná údržba chodníkov, sme túto linku zriadili kvôli efektívnejšiemu čisteniu chodníkov, kam môžete volať či zasielať svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikácií. Tento rok sme tu znova.

Vďaka nej sa podarilo vyriešiť minulý rok stovky občianskych podnetov, za ktoré ďakujeme. 

Horúca linka bude fungovať aj tento rok vždy pri mimoriadne  nepriaznivých poveternostných podmienkach (sneh, ľad), spravidla medzi 07:00 a 19:00. Verejnosť môže svoje podnety nahlasovať priamo na: 

Operátori horúcej linky budú podnety evidovať, prioritizovať a operatívne posielať na vybavenie na mestský dispečing alebo na dispečing mestských častí, v závislosti od správcu komunikácie. Na tejto linke vám zároveň radi poskytneme bližšie informácie k aktuálnemu stavu údržby, operačnému plánu a všetkému, čo so zimnou údržbou súvisí.

Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, môžete svoje podnety posielať na: dispecing@bratislava.sk • Pri chôdzi zvoľte vhodnú obuv a zvýšte svoju opatrnosť
 • Odhrňte, prosím, chodník pred svojím domom
 • Pretrvávajúce problémy nahláste na HOTLINE linku zimnej údržby
 • Pri parkovaní neblokujte chodník
 • Venujte zvýšenú pozornosť jazde autom
 • Pokiaľ nemusíte ísť autom, presadnite radšej do MHD
 • Pomôžte svojej mestskej časti
 • Staň sa členom mestskej dobrovoľníckej čaty rýchleho nasadenia

Prečítajte si viac..