Zimná údržba

Lepšie pripravení na zimu

Po tom, čo v roku 2018 pribudla hlavnému mestu na základe novely zákona zodpovednosť za údržbu viac ako 1 000 000 m2 chodníkov bez relevantného navýšenia rozpočtu, sme zimu v Bratislave jednoducho nezvládli. Odhrnutie niektorých ciest trvalo príliš dlho, mnohé chodníky zostali niekedy viac dní po skončení sneženia v nebezpečnom stave a kopcovité úseky boli opakovane neprejazdné pre MHD. 

Pri nepriaznivom zimnom počasí je pohyb po meste vždy zhoršený a zimná údržba môže tieto dopady iba zmierňovať, avšak nie úplne eliminovať. Naše mesto ale musí aj v takýchto podmienkach fungovať aj v takýchto podmienkach, a je jasné, že mesto pre to musí urobiť viac, ako tomu bolo doteraz.

Tento rok sme sa preto na zimu pripravili lepšie.

5 zlepšení zimnej údržby

Viac techniky na údržbu chodníkov: Kým minulú zimu malo Mesto k dispozícii len 11 multikár a malotraktorov na rýchle odhŕňanie a posyp chodníkov a 65 ručných pracovníkov, tento rok bude údržbu Mestských chodníkov zabezpečovať 40 týchto strojov a 147 ručných pracovníkov. Práve pojazdné stroje sú kľúčové pre zabezpečenie lepšej schodnosti peších komunikácií. Pre porovnanie, jedna multikára alebo malotraktor dokáže za deň odhrnúť a posypať viacej metrov štvorcových ako 60 ručných pracovníkov. 

Kvalitné zimné pneumatiky pre MHD: Skrížený trolejbus blokujúci dopravu na celej komunikácii bol bežnou súčasťou bratislavských ulíc počas výdatnejšieho sneženia. Okrem nedostatočnej údržby najmä kopcovitých úsekov boli dôvodom aj nevhodné pneumatiky s nedostatočnou hĺbkou dezénu na vozidlách MHD. Túto zimu majú všetky vozidlá MHD na hnacej náprave kvalitné pneumatiky so zimnou klasifikáciou, tzv. alpský symbol a s maximálnou výškou dezénu 17mm.

Nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov: Udržanie zjazdnosti kopcovitých ciest si počas sneženia vyžaduje oveľa väčšiu frekvenciu prejazdov techniky. V minulosti bol problém, že výjazdy sypačov na kopcovité cesty boli zadávané podobným spôsobom ako pre úseky na rovine. Sypač dostal pokyn na výjazd, jedenkrát prešiel svoj rajón, vrátil sa na základňu a čakal na ďalší pokyn na výjazd. Tento rok bude na kritické kopcovité úseky okrem sypačov určených pre jednotlivé rajóny pridelený aj dodatočný sypač, ktorý si kopcovitý úsek “adoptuje” a bude ho po zadaní výjazdu odhŕňať nepretržite a systematicky až do odvolania.

Lepšie rozdelenie rajónov pre sypače:  Na dlhšie úseky rajónov sme pridelili 2 sypače, aby bolo odhŕňanie efektívnejšie. Veľkosť rajónov, do ktorých je pre účely zimnej údržby rozdelená Bratislava, sme zmenili tak, aby sypače boli rovnomernejšie vyťažené. V minulosti boli totiž bežné situácie, keď niektoré sypače už oddychovali v depe, kým iné sypače stále nestíhali dokončiť svoj rajón.

Mestský dispečing má viac očí a reaguje rýchlejšie: Mestský dispečing je pre zimnú údržbu absolútne kľúčový. Dodávatelia prevádzkujú techniku v teréne, ale je to práve mestský dispečer, ktorý vydáva pokyny na výjazdy, monitoruje situáciu v teréne, kontroluje vykonané práce a schvaľuje fakturáciu od dodávateľov. Pri nepriaznivom počasí sa ale situácia nevyvíja rovnomerne v celom a meste a v súlade s operačným plánom. Dispečeri tak potrebujú reagovať na neočakávané situácie. V minulosti pred vydaním pokynu musel dispečer osobne v teréne preveriť nahlásenú situáciu. S 8 dispečermi mesto týmto postupom nedokázalo reagovať dostatočne rýchlo. Preto túto zimu, okrem navýšenia počtu dispečerov, budú vodiči MHD a príslušníci mestskej polície, ktorí sa nachádzajú priamo v teréne, poskytovať spoľahlivé informácie o stave vozovky a chodníkov. Dispečeri v takom prípade budú môcť pružnejšie prispôsobovať nasadenie techniky, bez toho aby najprv museli osobne preveriť situáciu priamo na mieste.

Kapacity mestskej zimnej údržby v číslach

 • 44 ťažkých vozidiel na odhŕňanie a posyp ciest
 • 40 strojov na rýchlu údržbu chodníkov
 • 147 ručných pracovníkov na údržbu chodníkov

Mapa zimnej údržby

Na tejto mape nájdete všetky komunikácie v správe mesta, na ktorých vykonáva zimnú údržbu hlavné mesto Bratislava. Údržbu ostatných komunikácií spravidla zabezpečujú mestské časti alebo iné organizácie.

Prostredníctvom vrstiev si viete zobraziť alebo zmeniť informácie, ktoré sa vám zobrazia na mape. 

Tlačidlo vrstiev nájdete v pravom hornom rohu: 


O ČOM JE ZIMNÁ ÚDRŽBA

Cieľom zimnej údržby je zmierňovanie dopadov nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. V praxi to znamená preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné zlepšovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov počas sneženia a následne zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti všetkých komunikácii v správe mesta po ukončení sneženia, spravidla do 3 hodín pre cesty a do 24 hodín pre väčšinu chodníkov. 

Kým na cestách sa zlepšuje zjazdnosť všetkých jazdných pruhov, na chodníkoch sa z dôvodu technickej ale najmä finančnej náročnosti zlepšuje ich schodnosť vytvorením aspoň 1 m širokého koridoru, nezávisle od celkovej šírky chodníku. Na námestiach sa zlepšuje schodnosť na 70 % plochy, pričom zvyšná plocha námestia slúži najmä na dočasné uskladnenie nazhŕňaného snehu. Cieľom zimnej údržby nie je zabezpečenie “suchého” povrchu, ale lepšej zjazdnosti a schodnosti počas sneženia a úplnej zjazdnosti a schodnosti čo najskôr po ukončení sneženia.ČO ROBÍ MESTO

Mesto Bratislava zabezpečuje zimnú údržbu iba na komunikáciách v správe mesta. Zimnú údržbu zvyšných komunikácií na území Bratislavy zabezpečujú najmä mestské časti (spravidla cesty III. a IV. triedy a priľahlé chodníky), Dopravný podnik a iné mestské a miestne organizácie, a súkromné subjekty v prípade komunikácií, ktoré neboli zverené do správy mesta alebo mestských častí. 

Mesto tento rok zabezpečuje údržbu:

 • ciest  I. a II. triedy s celkovou plochou 4 318 859 m2
 • chodníkov s celkovou plochou 1 067 537 m2
 • námestí, lávok, schodísk a parkovísk s celkovou plochou 82 321 m2

Údržbu v teréne zabezpečujeme prostredníctvom zazmluvneného dodávateľa AII, mestského komunálneho podniku, a zazmluvnenými komunálnymi podnikmi niektorých mestských častí.

Prečítajte si viac...
HORÚCA LINKA pre zimnú údržbu

Už v minulom roku sme aj kvôli účinnosti tzv. chodníkovej novely zaviedli horúcu linku, ktorej cieľom je zefektívniť čistenie chodníkov v správe hlavného mesta. Linka sa v minulom roku osvedčila a aj vďaka nej sa podarilo vyriešiť stovky občianskych podnetov. 

Horúca linka bude fungovať vždy pri mimoriadne  nepriaznivých poveternostných podmienkach (sneh, ľad), spravidla medzi 07:00 a 19:00. Verejnosť môže svoje podnety nahlasovať priamo na: 

Operátori horúcej linky budú podnety evidovať, prioritizovať a operatívne posielať na vybavenie na mestský dispečing alebo na dispečing mestských častí, v závislosti od správcu komunikácie. Na horúcej linke Vám zároveň radi poskytneme bližšie informácie k aktuálnemu stavu údržby, operačnému plánu a všetkému, čo so zimnou údržbou súvisí. • Pri parkovaní neblokujte chodník
 • Pokiaľ nemusíte ísť autom, presadnite radšej do MHD
 • Venujte zvýšenú pozornosť jazde autom
 • Pri chôdzi zvoľte vhodnú obuv a zvýšte svoju opatrnosť
 • Pretrvávajúce problémy nahláste na mestskú horúcu linku zimnej údržby
 • Odhrňte, prosím, chodník pred svojím domom
 • Pomôžte svojej mestskej časti
 • Staň sa členom mestskej dobrovoľníckej čaty rýchleho nasadenia

Prečítajte si viac...