Bratislavská cena za šport

Bratislavská cena za šport je ocenením práce, výsledkov a výkonov najúspešnejších športovcov, športovkýň a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2021 sa bude konať už jej 28. ročník.

Dokumenty