Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie s každoročným cieľom vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú rozvoju svojho talentu a zdokonaľovaniu svojich schopností.

Reprezentujú svoje mesto a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach. Spolu s talentovanou mládežou sú ocenení aj ich pedagógovia a tréneri, ktorí sa na ich úspechoch nemalou mierou podieľajú.

Dokumenty

Súvisiace články

 • 29.3.2023

  Deti a mládež

  Prijímacie skúšky základných umeleckých škôl pre školský rok 2023/2024

  Čítať viac
 • 27.3.2023

  Deti a mládež

  Zlatá klapka pozná víťazov 11.ročníka

  Čítať viac
 • 8.2.2023

  Deti a mládež

  Mladí ľudia z mestskej ubytovne Fortuna sa budú učiť zručnostiam 21. storočia

  Čítať viac
 • 23.1.2023

  Deti a mládež

  Bezpečnejšie ulice v okolí škôl a prostredie priateľské pre všetkých

  Čítať viac
 • 22.11.2022

  Deti a mládež

  Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

  Čítať viac
 • 16.11.2022

  Deti a mládež

  Počas Týždňa pre deti budú otvorené mestské organizácie s náučným programom pre triedy z bratislavských škôl

  Čítať viac
 • 7.10.2022

  Deti a mládež

  Hlavné mesto otvára ďalší ročník projektu Deti pre Bratislavu

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Deti a mládež

  Základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Deti a mládež

  Primátor Vallo sa stretol s talentovanou mládežou hlavného mesta

  Čítať viac
 • 29.3.2023

  Deti a mládež

  Prijímacie skúšky základných umeleckých škôl pre školský rok 2023/2024

  Čítať viac
 • 27.3.2023

  Deti a mládež

  Zlatá klapka pozná víťazov 11.ročníka

  Čítať viac
 • 8.2.2023

  Deti a mládež

  Mladí ľudia z mestskej ubytovne Fortuna sa budú učiť zručnostiam 21. storočia

  Čítať viac
 • 23.1.2023

  Deti a mládež

  Bezpečnejšie ulice v okolí škôl a prostredie priateľské pre všetkých

  Čítať viac
 • 22.11.2022

  Deti a mládež

  Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

  Čítať viac
 • 16.11.2022

  Deti a mládež

  Počas Týždňa pre deti budú otvorené mestské organizácie s náučným programom pre triedy z bratislavských škôl

  Čítať viac
 • 7.10.2022

  Deti a mládež

  Hlavné mesto otvára ďalší ročník projektu Deti pre Bratislavu

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Deti a mládež

  Základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Deti a mládež

  Primátor Vallo sa stretol s talentovanou mládežou hlavného mesta

  Čítať viac