Správa a údržba komunikácií

Bezpečnejšie aj zelenšie riešenie pre chodcov v Dúbravke

8.7.2024

Otázku bezpečnosti a komfortu chodcov berieme vážne a ak je to možné, úpravy za týmto účelom sa usilujeme robiť bez zbytočných odkladov. Za obdobie posledných 4 rokov sme uskutočnili viac ako 500 debarierizačných úprav v rôznych mestských častiach. Príkladom z posledného obdobia je aj debarierizácia priechodu pre chodcov v bratislavskej Dúbravke. I keď na prvý pohľad možno pre niekoho drobná zmena, z pohľadu bezpečnosti a zlepšenia pohybu pre chodcov je zásadná. Bonusom úpravy sú aj nové zelené dopravné ostrovčeky.

Chodník na Ul. Janka Alexyho v bratislavskej Dúbravke, končiaci pri nájazde na diaľnicu, zvádzal mnohých chodcov k tomu, aby si skracovali cestu cez diaľničný nájazd. A to napriek tomu, že na mieste je vybudovaná trasa cez priechody pre chodcov riadené semaformi. Skracovaním cesty cez nájazd síce ušetrili zopár krokov, ale často za cenu značného ohrozenia svojho zdravia aj života.

Na tejto problematickej strane priechodu pre chodcov sme preto navrhli a zrealizovali dopravný ostrovček. Na mieste bolo zároveň osadené aj zábradlie, a to nielen do ostrovčeka, ale aj na chodník za diaľničným nájazdom, ako nútené smerovanie pohybu chodcov. Ostrovček sme vytvorili aj na druhej strane priechodu, ktorú sme zároveň debarierizovali pre zlepšenie a zjednodušenie pohybu chodcov. Novovytvorené ostrovčeky, okrem toho, že plnia dôležitú bezpečnostnú funkciu, sú, samozrejme, zelené. Teda žiaden asfalt, ani betón, ale pekná nízka výsadba, ktorá skrášli tento priestor.

Veríme, že táto úprava bude dostatočne motivovať chodcov, aby využívali riadne značenú a najmä bezpečnú trasu po chodníkoch a cez priechody. Tých pár krokov navyše za zdravie a život stoja, nehovoriac o tom, že chôdzu ako univerzálny prostriedok k zlepšeniu zdravia odporúčajú aj lekári.

Zdieľať