Kultúrne služby

BKIS pomôže zrealizovať vaše podujatie. Žiadosti prijíma do konca októbra.

16.10.2023

Ak plánujete v budúcom roku organizovať kultúrne alebo komunitné podujatie na území hlavného mesta, môžete požiadať Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) o pomoc s jeho realizáciou. Uzávierka aktuálneho kola predkladania žiadostí v systéme Open Call je 31. októbra. Novinkou v ponuke BKIS je poskytnutie priestorov na Bielej 6.

Organizátorky a organizátori podujatí môžu žiadať o podporu v systéme Open Call prostredníctvom formulára OC1 - Podpora a spolupráca ↗︎. Stačí, ak majú hotový projekt s jasnou dramaturgiou a realizačným plánom. Mestská organizácia vie zapožičať mobiliár, poskytnúť pódium, ozvučenie, osvetlenie či priestory, ktoré má v správe. Získať tak môžete koncertnú sieň Klarisky s kapacitou 200 sediacich divákov a diváčok alebo po prvýkrát priestory na Bielej 6. Tie sú vhodné pre komornejšie podujatia ako workshopy, diskusie, premietania, literárne čítania či výstavy.

Uzávierka do konca októbra

Žiadosti formuláru OC1 - Podpora a spolupráca ↗︎ môžete podať do 31.10.2023. Aktuálna výzva je určená pre podujatia realizované v období od 1.2. do 31.5.2024 a neskôr, priestory na Bielej ulici sú k dispozícii v období od 1.3. do 31.5.2024. O tom, ktoré projekty získajú podporu, rozhodne do konca novembra 2023 komisia zložená zo zástupkyne BKIS, zástupcu hlavného mesta SR Bratislava a zástupkyne odbornej verejnosti. Všetky schválené žiadosti automaticky získajú aj marketingovú podporu.

Aké projekty majú šancu uspieť

Prioritou otvorenej výzvy BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, rozvoj verejných priestranstiev a vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry na celom území hlavného mesta. Uchádzať sa o podporu môžu jednotlivkyne a jednotlivci, živnostníčky a živnostníci, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne iniciatívy, ale aj komerčné subjekty. Žiadateľky a žiadatelia nemusia mať sídlo v hlavnom meste, dôležité je, aby sa na území mesta konalo ich podujatie. Zvýhodnené budú projekty, ktoré sa konajú v mestských častiach a napĺňajú tak dlhodobú snahu BKIS o decentralizáciu kultúry v hlavnom meste.

„Našou snahou je podporovať tvorcov a tvorkyne mestskej kultúry, ktoré do hlavného mesta prinášajú rozmanité umelecké alebo spoločenské podujatia,“ hovorí riaditeľka BKIS Katarína Hulíková a dodáva: „Špeciálne by som chcela povzbudiť susedské zoskupenia či rôznorodé komunity pôsobiace v Bratislave, aby neváhali a prihlásili svoj projekt.“ Podujatia by mali byť prístupné pre širokú verejnosť a podporovať hodnoty otvorenej spoločnosti. Bodovanie žiadostí vychádza zo zverejnených hodnotiacich kritérií ↗︎ tak, aby bol zabezpečený transparentný výber najkvalitnejších projektov.   Tanec, hudba aj komunitný trh

Open Call mestská organizácia spustila vo februári 2022 a prostredníctvom formuláru OC1 - Podpora a spolupráca pomohla do dnešného dňa zrealizovať 238 žánrovo rôznorodých podujatí. Pomoc získali napríklad medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, obľúbený komunitný Dobrý trh, festival súčasného tanca Bratislava v pohybe, ale aj menšie podujatia neformálnej iniciatívy Kopec susedov, multižánrový festival Živé Račko či susedská iniciatíva, ktorá každoročne pripravuje Spomienku na Deža.

Všetky dôležité informácie o výzve, formuláre, zoznam dostupnej techniky a mobiliáru, aj celé znenie hodnotiacich kritérií pre prijaté žiadosti nájdete na elektronickom systéme OPEN CALL ↗︎.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) je mestská príspevková organizácia, ktorá realizuje a dramaturgicky zastrešuje významné celomestské kultúrne a spoločenské podujatia (Festival mladého vína, Bratislavské Vianoce, Bratislavské fašiangy, Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto a i.). Vytvára podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí prostredníctvom systému Open Call. Zastrešuje najstarší Kurz sprievodcu cestovného ruchu na Slovensku špecializovaný na Bratislavu. Organizuje cyklus tematických vychádzok so sprievodkyňami a sprievodcami Rande s mestom a pripravuje rovnomenný podcast. Spravuje koncertnú sieň Klarisky a Kultúrnu scénu v Sade Janka Kráľa, zabezpečuje obnovu objektu bývalého kina Zora a priestorov na Bielej 6.

Zdieľať