Rozvoj mesta

Bratislava bude mať o 3 tisícky bytov viac, vrátane nájomných

7.7.2023

Mestskí poslanci a poslankyne na júnovom mestskom zastupiteľstve schválili dôležitý balík Zmien a doplnkov Územného plánu 08, ktorý reaguje na nedostatok bytov v našom hlavnom meste. Ide o pilotný balík Zmien a doplnkov Územného plánu v prospech budovania nájomných bytov na mestských pozemkoch, ako aj na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. V oboch prípadoch už dnes Územný plán povoľuje výstavbu, po prijatí týchto Zmien a doplnkov však bude možné územie doplniť o väčšie množstvo obytnej funkcie na úkor iných funkcií napr. obchodných, administratívnych či výrobných a nevýrobných služieb. Všetky lokality spĺňajú predpoklady na zmenu Územného plánu vo verejnom záujme.

Ako uviedla viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová: „V Bratislave sa nemenil Územný plán v prospech bývania posledných 12 rokov, preto vnímam týchto 13 lokalitných zmien ako dôležitý krok pre zlepšenie dostupnosti bývania. Prijatím Zmien a doplnkov 08 sme vytvorili predpoklad na výstavbu 3 000 nových bytov rôzneho typu. Na tomto pilotnom balíku sme zároveň otestovali a nastavili pravidlá pozitívneho príkladu spolupráce so súkromným sektorom v prospech rozvoja mestského bývania v hlavnom meste.“

Nájomné byty vzniknú v 13 lokalitách, v siedmich prípadoch ide o pozemky mesta (napríklad Bazová, Šustekova, Bratská, Pastierska), zvyšné sú v súkromnom vlastníctve (napríklad Východná, Agátová, Viedenská cesta, Na Vrátkach). Z developerských projektov mesto získa viac ako 143 nájomných bytov. Celkovo sa na pozemkoch v Bratislave otvoril potenciál pre výstavbu viac ako 3 000 bytov. Prijatím Zmien a doplnkov 08 a zmenou funkčného kódu dôjde vo vybraných lokalitách aj k navýšeniu podielu zelene.

Prijatiu Zmien a doplnkov 08 predchádzala viacročná príprava, v rámci ktorej bola pripravená a zastupiteľstvom prijatá Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania a v rámci ktorého mesto nadviazalo spoluprácu s developermi. Následne bola vyhlásená riadna výzva na žiadosti o zmenu Územného plánu v súlade s touto metodikou.

Zdieľať