Projekty

Bratislava bude mať „Živé námestie“

27.5.2022

V Bratislave máme voči verejnému priestoru veľký dlh a mesto pod mojím vedením sa ho bude snažiť naprávať. Hnacou silou zmien bude najmä Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý sa v jednom zo svojich prvých projektov vôbec podujal doslova opraviť verejný priestor na Námestí SNP, Klobučníckej, Treskoňovej ulici a Kamennom námestí. Nadviazali sme na projekt Živé námestie a mňa teší, že nadšenie a nasadenie skvelých ľudí z občianskych združení a dobrovoľníkov, ktorým sa už podarilo zmeniť priestor pred Starou tržnicou má pokračovanie aj v Metropolitnom inštitúte Bratislavy,“ priblížil primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

V rámci projektu „Živé námestie“ boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré sa týkajú Námestia SNP a Kamenného námestia. Tieto poslúžia ako podklad pre budúcu verejnú architektonickú súťaž, z ktorej môže následne vzísť dlhodobá stratégia rozvoja týchto území. Chceme, aby nám budúcu podobu námestia pomohli vytvoriť čo najlepší architekti a aby bola tým najlepším, čo je dnes možné. V priebehu nasledujúcich mesiacov preto urobíme súťaž formou medzinárodného architektonicko-krajinárskeho workshopu, ktorého zadaním bude riešenie verejných priestranstiev Námestia SNP a Kamenného námestia.

Súčasťou projektu sú ale aj návrhy tzv. „QUICK WINS / RÝCHLYCH RIEŠENÍ“. Tie je možné urobiť v pomerne krátkom čase a s nižším rozpočtom. Prvé takéto zmeny v rámci tzv. „RÝCHLYCH RIEŠENÍ“ možno už vidieť pred budovou Starej tržnice (nové sedenie okolo stromov, nové osvetlenie, orez stromov) a na Kamennom námestí (odstránenie čiernych stavieb, vyčistené okolie stromov, obložená metostanica, nové trávnaté plochy so závlahou). Na ich tvorbe spolupracovali aj predstavitelia hlavného mesta. Tento rok prebral koordináciu projektu novozriadený Metropolitný Inštitút Bratislava, ktorý pripravuje podmienky na realizáciu ďalších „RÝCHLYCH RIEŠENÍ“, ako aj vyhlásenie architektonickej súťaže.

Nižšie predstavujeme prehľad konkrétnych „RÝCHLYCH RIEŠENÍ“, ktoré už sú alebo s realizáciou ktorých začneme už počas tohto leta.

Zjednoťme námestia

Z analýz vyplýva, že len na Námestí SNP a Kamennom námestí sa nachádza spolu až 61 rôznych typov objektov a mobiliáru, v tom napríklad aj: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5 druhov cyklostojanov, 7 druhov sedenia, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5 druhov kioskov.

Časť z nich odstránime úplne a ďalšiu časť nahradíme, čím počet typov mobiliáru znížime zo 61 na 17

štandardných typov. Tým na námestiach vytvoríme harmonickejší priestor.

Lokálna správa

Spolu so subjektmi pôsobiacimi na námestiach ako aj s aktívnymi obyvateľmi z tejto lokality vytvárame takzvanú Lokálnu správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu.

Lokálna správa sa stará o mobiliár na námestiach. Bude jedným z koordinátorov kultúrneho programu. Ale tiež zbiera dáta, z ktorých vieme sledovať efektivitu našich realizovaných riešení. Dáta môžeme ďalej používať pri vytváraní súťažných podmienok.

Sociálna kontrola a nové detské ihrisko

Za účelom zvýšenia sociálnej kontroly pridávame na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom SNP verejné osvetlenie.

Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Aby sme námestiu vdýchli nový život a aktivitu, do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí umiestnime detské ihrisko. Ihriská sú všeobecne priestormi na nadväzovanie vzťahov medzi deťmi, ale aj dospelými. V spolupráci so stakeholdermi tiež pracujeme na koordinácii a vytváraní kultúrneho a spoločenského programu v tejto lokalite.

Vytvoríme celoročné aj sezónne sedenie

Nechceme zbytočne vytvárať ďalšie bariéry. Preto celoročné sedenie na námestiach vytvoríme tam, kde sú zábrany už dnes, prípadne tam, kde sú takéto zábrany žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku).

Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie, ktoré je možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa). Viac informácií o projekte sezónneho sedenia „Sadni si!“ nájdete na www.bratislava.sk/sk/sadni-si ↗︎.

Uprednostníme chodcov

Cez námestia prechádza denne viac ako 40-tisíc ľudí. Prichádzajú najmä pešo alebo MHD. Autami sa na toto územie dopravuje približne 5% ľudí.

Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobučníckej ulici rozširujeme chodník pre chodcov na úkor parkovania. Zároveň vyvýšime priechody pre chodcov pri Hlavnej pošte a na rohoch ulíc Dunajská a Štúrova, ako aj pri vstupe na parkovisko na Rajskej ulici. Na Rajskej ulici presúvame parkovanie na druhú stranu cesty kvôli úzkemu chodníku a taktiež pridávame na ulicu cyklotrasu.

Obmedzíme parkovanie áut a pridáme mobilnú zeleň

Výraznou zmenou bude zrušenie vyše 12% parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci magistrátu.

Konkrétne zrušíme:

  • jednu štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP,
  • parkovisko na Kamennom námestí,
  • parkovanie na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov) a časť parkovania na Klobučníckej ulici.

Na námestia po zrušení týchto parkovacích miest pridáme spolu 41 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách. Získané dáta budú slúžiť ako východisko na budúcu trvalú výsadbu drevín.

VIZUALIZÁCIE

Vizualizácie odzrkadľujú stav po realizácii návrhov úprav, tzv. „RÝCHLYCH RIEŠENÍ“. Majú byť realizované prakticky ihneď a existovať v priestore až do komplexnej úpravy námestí verejnou súťažou. Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani „utopenú“ investíciu v prípade, že sa dané prvky budú podľa výsledkov súťaže považovať za nadbytočné. Preto navrhujeme napríklad umiestňovanie pohyblivého mobiliáru a nenavrhujeme umiestnenie trávnika a pod.

vizualizácia Námestia SNP
vizualizácia Treskonovej ulice
vizualizácia Kamenného námestia
vizualizácia Klobučníckej ulice
Zdieľať