Životné prostredie

Bratislava denne monitoruje liahniská komárov

5.4.2022
Chemický postrek v chránených oblastiach – v Lužných lesoch, Malých Karpatoch alebo na Devínskej kobyle – ktoré sú okrem záplavových území zároveň hlavnými liahniskami, je pre mesto neakceptovateľný a v prípade lokalít s najvyšším stupňom ochrany ho zákon ani neumožňuje.
Mesto preto pristúpilo k biologickému postreku prostriedkom BTI, ktorý je šetrný k zdraviu ľudí aj k životnému prostrediu a aplikujú ho aj v susednom Rakúsku, ktoré čelí rovnakému problému. Rozdiel medzi chemickým a biologickým postrekom je ten, že chemický ničí komáre a ten biologický ničí ich larvy skôr, ako sa z nich komáre vyvinú. Aby bol biologický postrek účinný, je potrebné systematicky monitorovať liahniská a aplikovať ho vtedy, keď sú komáre v štádiu larvy. To presne naši odborníci robia a za posledný mesiac sme tak vykonali 83 monitoringov rizikových lokalít.
V období, keď sú klimatické podmienky pre komárov ideálne, máme len niekoľko dní na zachytenie lariev v štádiu, kedy biologickým postrekom vieme zasiahnuť. Preto v týchto podmienkach zintenzívňujeme aj monitoring. Vďaka systematickému monitoringu sme v posledných týždňoch zachytili aktívne liahniska a ihneď vykonali 18 zásahov s BTI v rôznych mestských častiach. Kontroly týchto zásahov potvrdili ich účinnosť, v mnohých prípadoch bolo zlikvidovaných až 100% lariev. Podľa denného monitoringu teda vieme kedy a kde treba zasiahnuť, ihneď zasahujeme a vieme aj vyhodnotiť účinnosť zásahov.
Podarilo sa nám tak stlmiť premnoženie komárov v záplavových územiach, keď sa na konci júla z dôvodu zvýšenej hladiny vyliali viaceré vodné toky. V záplavových územiach sa nachádzajú aj ťažko dostupné plochy, kde by sa BTI mohlo aplikovať efektívnejšie z lietadla tak, ako to robia v Rakúsku. Slovenská legislatíva leteckú aplikáciu BTI zatiaľ neumožňuje, mesto pracuje na tom, aby to čo najskôr možné bolo.
Zároveň je dôležité povedať, že aktuálne neexistuje efektívny spôsob, ako BTI aplikovať v rozsiahlych lesných porastoch, kde sa komáre liahnu napríklad v drobných nádržkách vody priamo v korunách stromov. Bližšie vysvetlenie nájdete tu:
V posledných týždňoch sa opakovala situácia z júla, keď prívalové zrážky spojené s vysokými teplotami vytvorili ideálne podmienky pre komáre v lesoch. Napríklad situácia vo vojenských lesoch na Záhorí je oproti minulému roku výrazne horšia. A práve tento problém, premnoženie druhov komárov liahnucich sa v stromoch a lesoch spôsobuje, že znepríjemňujú život aj na miestach, kde to nebývalo obvyklé.
Objavujú sa ankety a žiadosti, aby mesto voči nim zasiahlo. Inak ako chemicky to ale možné nie je. Mestské časti môžu o povolenie v prípadoch vyššieho stupňa ochrany o chemický postrek požiadať príslušné úrady sami a Mesto Bratislava im nebude prekážkou. Treba však v tejto súvislosti doplniť, že ak aj úrady kalamitný stav vyhlásia a chemický postrek povolia, nebude možné ho aplikovať v mnohých chránených územiach, kde sa väčšina liahnísk komárov práve nachádza a bude sa aplikovať prevažne v intravilánoch, kde sú tieto zdraviu škodlivé látky v priamom kontakte s obyvateľmi.
Aktuálna vlna komárov má životnosť približne tri týždne, tie biologicky už nevieme vyhubiť. Ale tak ako doteraz, naďalej monitorujeme liahniská a budeme aplikovať biologický postrek, keď sa vyskytnú ďalšie aktívne liahniská. Biologický postrek už teraz pomohol k tomu, že komárov nie je ešte výrazne viac.
Zdieľať