Životné prostredie

Bratislava je na hlavnú sezónu komárov pripravená, na boj proti larvám už nasadila aj helikoptéru

27.4.2023

Hlavné mesto bude aj počas tejto sezóny monitorovať liahniská a eliminovať larvy komárov prostredníctvom látky BTI. Od marca skontrolovali odborníci a dobrovoľníci viac ako 2600 liahnisk a zrealizovali už viac ako 60 zásahov v rôznych lokalitách mesta, napríklad v Petržalke, Jarovciach, Záhorskej Bystrici, vo Vajnoroch či Podunajských Biskupiciach. Aktuálna kombinácia daždivého počasia a vyšších teplôt spôsobila vyšší počet zásahov. Pre zdvihnutú hladinu rieky Morava a zaplavenie okolitého územia nasadila Bratislava v oblasti Devínskej Novej Vsi na boj proti komárom aj helikoptéru.

Hlavnú sezónu výskytu komárov ohraničujú mesiace apríl až september. V tomto období Bratislava intenzívne kontroluje zmapované liahniská. Cieľom je predchádzať kalamitnému liahnutiu a počty komárov minimalizovať. Zamestnanci a dobrovoľníci chodia do terénu, odoberajú vzorky a namerané počty lariev v liahniskách značia do aplikácie. V prípade zistenia nadlimitných hodnôt sa pristupuje k aplikovaniu látky BTI. Ide o selektívny biologický larvicíd, ktorý využíva kmene baktérií, ktoré následne ničia larvy komárov. Pri správnej aplikácii likviduje 100% lariev v liahnisku skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. Na rozdiel od chemických postrekov so škodlivými účinkami na zdravie obyvateľov a životné prostredie, BTI účinkuje výlučne na larvy komárov. V susednom Rakúsku ho využívajú už takmer 20 rokov.

Špeciálny zásah helikoptérou v oblasti Devínskej Novej Vsi

Veľkou výhodou látky BTI je, že je možné ju aplikovať aj v lokalitách s vyšším stupňom ochrany, kde chemické postreky nie je možné použiť a kde sa zároveň nachádza veľká časť liahnisk – napríklad územia v 3. a 4. stupni ochrany v okolí rieky Moravy.

Práve v týchto miestach, po dažďoch a vyliatí Moravy, zaevidovali zamestnanci a dobrovoľníci desiatky aktívnych liahnisk komárov. Záplavové územie zmonitorovali pomocou dronu. V území, ktoré sa rozprestiera na približne 30 hektároch, nariadili veľkoplošný zásah, počas ktorého granulát aplikovali z helikoptéry.

„Aj tento rok vykonáva zásahy dodávateľ a vyškolení zamestnanci Komunálneho podniku, ktorí používajú chrbtové postrekovače alebo sypú larvicíd ručne. Biologický prostriedok aplikujeme najmä pozemne, ale sme pripravení aj na vzdušné zásahy – dronom alebo helikoptérou. Tú využívame teraz prvýkrát vzhľadom na náročnú dostupnosť terénu. Po vzdušnom zásahu budeme terén kontrolovať a podľa potreby dosýpať. Cieľom je aj v tomto prípade eliminovať záplavové komáre ešte predtým, než sa z lariev stihnú vyliahnuť živé jedince,“ priblížil Michal Stano, koordinátor regulácie komárov na Magistráte hlavného mesta. V rovnakom čase bude vykonávať zásah BTI helikoptérou aj rakúska strana, s ktorou hlavné mesto v oblasti likvidácie komárov dlhodobo spolupracuje, čím zvýšime efektivitu daného zásahu.

Do boja proti komárom sa môžu aj tento rok zapojiť dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Na území mesta sa vyskytuje viac ako tisíc pravidelných väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce sporadických menších mlák, ktoré tiež poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Monitorovať ich a sledovať stav lariev môžu aj tento rok pomôcť obyvatelia a obyvateľky, ktorí prejdú školením a zapoja sa do radov dobrovoľníkov. Bližšie informácie sú uvedené na stránke Lovci komárov ↗︎.

Výskytu komárov nie je možné predísť úplne, Bratislava sa ale sústredí na včasné zlikvidovanie čo najväčšieho počtu lariev, aby štípajúcich komárov bolo čo najmenej. V záhradkárskych osadách, v územiach s 5. stupňom ochrany, v lesoch či vodohospodárskych ochranných pásmach (Čunovo, Sihoť, Pečňa) nie je možné zasahovať.

Pre majiteľov/nájomcov záhrad a rodinných domov mesto tento rok pripravilo BTI vo forme tabliet. BTI v tejto podobe je možné si prevziať v budove Magistrátu hlavného mesta - na oddelení Služieb občanom na magistráte na Primaciálnom námestí 1. a tiež na niektorom z 15-tich miestnych úradov v rámci mestských častí (okrem mestskej časti Rača a Petržalka).

Zdieľať