Mapy

Bratislava má nový Geoportál, dáta o meste sprístupňuje na prehľadných mapách či vizualizáciách

4.4.2022

Verejný Mapový Portál (bratislava.sk) ↗︎

Kvalitne spracované dáta umožňujú prijímať efektívnejšie rozhodnutia, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na potreby verejnosti a tým zlepšovať kvalitu života a prinášať aj úspory verejných financií. Geoportál všetky dôležité informácie prezentuje prostredníctvom máp, priestorových údajov. Dopyt práve po takto spracovaných dátach sa neustále zvyšuje. Preto jednotlivé vizualizácie na Geoportáli obsahujú rôzne intuitívne ovládacie prvky, čím používateľovi poskytujú maximálny komfort pri ich prezeraní.

Základnou filozofiou a konceptom vytvorenia Geoportálu bolo vytvoriť jednotné moderné prezentačné miesto na vyhľadávanie a sprístupnenie dát, služieb a aplikácií týkajúcich sa Bratislavy. Zároveň sa vytvoril priestor pre aplikácie a služby príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, ktoré vlastnými geoinformačnými systémami nedisponujú.

Prehľad údajov z dvanástich rôznych kategórií

Vynovený Geoportál má všetky mapové aplikácie rozdelené do dvanástich kategórií ako sú doprava, správa a údržba komunikácií, územný plán, technická mapa, stavby a budovy, majetok a správa mesta, kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, hranice a členenie mesta, demografia, školstvo a šport. Pre záujemcov sú v samostatnej kategórii k dispozícii aj historické mapy a ortofotomapy.

Úspech medzi používateľmi mala napríklad aplikácia Dve tváre Bratislavy, kde je možné porovnať súčasnú a historickú ortofotomapu metropoly, populárna bola tiež appka Lovci komárov či heatmapa jázd bicyklov SlovnaftBAjk za jeden týždeň. K najzaujímavejším mapám, ktoré sprístupňujeme patrí aj mapa inžinierskych sietí, správa a údržba komunikácií alebo mapa pamätihodností.

Na Geoportáli aj prehľad aktuálnej polohy vozidiel MHD v Bratislave

Magistrát na verejnom mapovom portáli sprístupňuje aj mapu polohy všetkých spojov MHD na cestách. Informácie o tom, kde sa práve aký spoj nachádza, či sa už blíži k zastávke, alebo stojí v dopravnej kolóne, môžu byť užitočné pre mnohých cestujúcich.

Mapa je vytvorená na základe sprístupneného API k MHD, kde sú okrem polohy pre programátorov a dizajnérov aplikácií aj odchody zo zastávok podľa harmonogramu a odchody v reálnom čase, prípadne aktuálne meškanie. Údaje pochádzajú priamo z palubných počítačov vozidiel, ktoré ich každú minútu odosielajú do systému. API MHD vzniklo na základe spolupráce s bratislavským Dopravným podnikom.

Dáta nového Geoportálu môže využiť aj súkromný sektor, dizajnéri alebo programátori pre vývoj viacerých riešení a vlastných aplikácií, ktoré pomôžu ľuďom.

Mapy postupne pribúdajú

Databázu mapového Geoportálu mesto neustále rozširuje a dopĺňa. Zatiaľ obsahuje 30 rôznych máp a mapových aplikácií približujúcich život v našom meste. V spolupráci s mestskými organizáciami budeme ďalej pracovať na sprístupňovaní zaujímavých a detailných mapových aplikácií.

Zdieľať