Covid-19

Bratislava má pripravené karanténne mestečko

6.5.2022

Ľudia bez domova sú jednou z najohrozenejších skupín. Preto už od začiatku v rámci všetkých opatrení, ktoré mesto v aktuálnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu robí, myslíme aj na skupinu Bratislavčanov bez domova, ktorých máme v Bratislave asi 4-tisíc. Je to skupina obyvateľov, ktorá nemá kam ísť v prípade domácej karantény. Preto sme sa pustili do vybudovania tohto priestoru, aby sme im mohli zabezpečiť adekvátnu pomoc a zároveň tak chránili verejné zdravie ostatných obyvateľov nášho mesta. Jedine takto totiž môžeme minimalizovať epidémiu v tejto zraniteľnej komunite a ochrániť tak aj verejné zdravie. Pretože tým, že ochránime ľudí bez domova, keď budú mať príznaky alebo potvrdené ochorenie, chránime všetkých,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Rezort obrany a Ozbrojené sily SR sú pripravené pomáhať občanom v tejto mimoriadnej situácii naozaj všetkými dostupnými prostriedkami, čo sa potvrdilo aj v prípade tohto projektu. Ľudia bez strechy nad hlavou sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľnou skupinou obyvateľstva, často vyčleňovaní na okraj spoločnosti. Rozhodli sme sa preto podať im v spolupráci s mestom Bratislava pomocnú ruku nielen v materiálnej forme, ale tiež naším odborným personálom. V rámci karanténneho mestečka im budú 24 hodín denne k dispozícii naši zdravotníci, pričom zdravotnú starostlivosť bude poskytovať náš vojenský lekár a vyčlenili sme tiež profesionálnych vojakov, ktorí sa budú podieľať na strážení tohto mestečka,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Okrem spomínaného odborného zdravotníckeho personálu budú ľudom bez domova v karanténnom mestečku poskytovať pomoc aj sociálni pracovníci s podporou psychiatra, čo zabezpečilo hlavné mesto. Prvá fáza počíta s kapacitou 50 ľudí, z toho 30 miest je určených na karanténu pri podozrení a 20 miest pre prvé prípady potvrdeného ochorenia COVID-19. Maximálna kapacita bude 230 ľudí.

Takéto dočasné zariadenie je dôležité aj preto, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste. Hlavné mesto je v intenzívnom kontakte so všetkými zariadeniami, ktoré v Bratislave poskytujú služby a poradenstvo pre ľudí bez domova. „Veľmi radi by sme aj touto formou vyzdvihli ich činnosť v aktuálnej situácii, pretože je to práve personál z týchto zariadení, ktorý napriek všetkým rizikám v teréne, dáva ľuďom bez domova možnosť prevencie – či už zabezpečením prístupu k hygiene alebo k potrebným informáciám,“ povedala splnomocnenkyňa pre bezpečnosť a drogovú politiku Iveta Chovancová.

Karanténne mestečko nebude slúžiť na priamu žiadosť jednotlivca o prijatie. Jediným spôsobom ako bude možné sa do zariadenia dostať je štandardizovaným postupom cez sociálne služby (nocľahárne, denné centrá, pracovníci v teréne).

Spustenie karanténneho mestečka je jedným avšak zďaleka nie jediným opatrením hlavného mesta na pomoc pre ľudí bez domova v kontexte ochrany verejného zdravia. Medzi ďalšími sú:

  • mestský terénny tím, ktorí pomáha v uliciach (zabezpečenie dezinfekcie a ochranných rúšok, distribúcia jedla, či poskytnutie potrebných informácií),
  • podpora pre všetky mimovládne organizácie venujúce sa pomoci pre ľudí bez domova (poskytnutie materiálnej pomoci – cca 1700 respirátorov, vyše 15-tisíc jednorazových rúšok, vyše 15-tisíc kusov ochranných rukavíc, viac ako 600 litrov dezinfekcie),
  • príprava ubytovacieho projektu dobrovoľnej samoizolácie pre ľudí bez domova po vzore zahraničných miest,
  • príprava krízového priestoru pre nocľah ľudí bez domova v prípade zatvorenia jednej z existujúcich služieb,
  • hygienické stanice (aktuálne v 3 lokalitách Bratislavy a v príprave sú ďalšie 3 lokality),
  • dezinfekcia verejných priestorov, napríklad aj v lokalite Kopčany alebo Pentagon.

Zriadenie karanténneho mestečka je hradené z rozpočtu hlavného mesta s podporou partnerov. Vďaka patrí viacerým súkromným spoločnostiam, ktoré pomohli so zariadením, financovaním či zabezpečením stravovania. Veľká vďaka patrí aj ďalším partnerom – Ministerstvu obrany SR za odborný zdravotnícky personál a za dodanie 250 postelí, matracov, 250 spacích vakov a 3 súprav na odberné miesto vody. Ministerstvu vnútra SR za poľné lôžka. Veľká vďaka patrí aj Bratislavskej arcidiecéznej charite, ktorá poskytne oblečenie. A v neposlednom rade veľké ďakujem patrí mimovládnym organizáciám, ktoré ako prvé spustili preventívne opatrenia priamo v teréne, ako prvé poskytovali jednak materiálnu pomoc, ale aj potrebné informácie ľuďom bez domova a aj dnes sú to práve tieto organizácie, ktoré budú dochádzať do kontaktu s ľuďmi, ktorí budú pomoc karanténneho mestečka potrebovať.

Zdieľať