Parkovanie

Bratislava pokračuje v príprave celomestskej parkovacej politiky - na proces inovatívneho verejného obstarávania bude dohliadať externá komisia

8.4.2022

Takto nastavené kritériá na vyhodnotenie ponúk sú doposiaľ vo verejnom sektore raritou a Bratislava bude jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré do obstarávania informačného systému zavedie kritériá kvality. Týmto spôsobom chceme minimalizovať riziko obstarania problematického alebo nekvalitného systému a naťahovania času úspešného dodania služby. Zároveň chceme ukázať, že aj vo verejnom sektore sa dá obstarávať transparentne a kvalitne. Preto sme sa rozhodli aj hodnotiacu komisiu otvoriť pre zástupcov odbornej verejnosti a masmédií. Sme radi, že členstvo v komisii prijali zástupcovia Slovensko.digital, médií Zive.sk a TouchIT a tiež odborníci na dopravu Igor Dula a Jozef Drahovský. Zastúpenie v komisii majú aj mestskí poslanci a poslankyne, ktorých bude v komisii zastupovať predseda Komisie dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva Jozef Uhler.

Od začiatku roka sme napriek koronakríze absolvovali predbežné trhové konzultácie s 20 spoločnosťami, ktoré sa venujú takýmto alebo podobným službám a v druhej fáze trhových konzultácií sme obdržali 10 rôznych ponúk v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V najbližších týždňoch nás čaká ďalšia, najdôležitejšia fáza - samotné vyhlásenie súťaže. Paralelne pripravujeme ďalšie súťaže na súvisiace služby (projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobná brána, mobilná aplikácia či parkomaty).

Pokiaľ ide o plánovaný termín spustenia celomestskej parkovacej politiky, v procesoch verejného obstarávania je plánovanie náročnejšie. Takýto typ súťaží a ich výsledky spravidla namietajú neúspešní uchádzači, čím sa môžu termíny predĺžiť o ťažko odhadnuteľnú dobu. Okrem procesov verejného obstarávania termín ovplyvňujú aj dopady aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia. I keď termín spustenia ešte v tejto chvíli nepoznáme, začiatok roka 2021 sa dnes už javí ako nereálny. Aj otvorením hodnotiacej komisie externým odborníkom však chceme toto riziko minimalizovať.

Popri verejnom obstarávaní systému je dôležitou súčasťou prípravy spustenia celomestskej parkovacej politiky aj riešenie kapacít parkovania na sídliskách, kde s mestskými časťami pripravujeme rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov a na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami tiež spoločne pripravujeme lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny a zároveň vyhodnocujeme pilotnú prevádzku v územiach, kde už funguje. Aj na základe úspešnosti a skúseností dolaďujeme nastavenie ostrej prevádzky celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Je pre nás dôležité, aby obyvatelia cítili, že férové parkovanie nie sú len rezidenčné karty a obmedzenia, ale aj benefity pre obyvateľov.

Zdieľať