Životné prostredie

Bratislava začína s osádzaním ohrádok na zber živých vianočných stromčekov

11.12.2023

Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, BUČINA EKO, IKEA a IKEA Industry sa aj tento rok po Vianociach postarajú o zber a materiálové zhodnotenie živých vianočných stromčekov. Naprieč mestom bude pre Bratislavčanky a Bratislavčanov rozmiestnených 700 drevených ohrádok určených na odkladanie týchto ihličnatých symbolov Vianoc, ktoré sa neskôr premenia na knižnice. Časť z nich sa vráti späť mestu a bude slúžiť v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom.

Magistrát, dve bratislavské mestské organizácie, spoločnosť BUČINA EKO, IKEA Industry a nábytkárska spoločnosť IKEA sa už po druhý raz podieľajú na iniciatíve, ktorá mení Vianoce na viac udržateľné a cirkulárne. „Projekt ohrádok na vianočné stromčeky sme spustili pred dvoma rokmi a teší ma, že čoraz viac Bratislavčaniek a Bratislavčanov využíva túto možnosť odniesť stromčeky po Vianociach do špeciálnych ohrádok. Teší ma, že sme našli využitie pre použité a odzdobené vianočné stromčeky, z ktorých sa stanú knižnice a poputujú do centra voľného času, základných umeleckých škôl alebo ku konkrétnym deťom do rodín. Som rád, že takto môžeme pokračovať v robení radosti aj po Vianociach,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Pre IKEA je projekt Druhý život stromčekom unikátny z celosvetového hľadiska. „Projekt zberu stromčekov je ukážkou toho, ako môže zmysluplná spolupráca verejného a súkromného sektora byť prínosom pre celú komunitu hlavného mesta aj životné prostredie. Veľmi si vážime, že vďaka tejto spolupráci budeme môcť už druhý rok po sebe vyzývať Bratislavčanov a Bratislavčanky, aby priniesli odzdobené vianočné stromčeky po Vianociach do špeciálnych ohrádok a dali im tak šancu na druhý život. Zozbierané stromčeky budú spracované a premenia sa opäť na ikonickú sériu knižníc BILLY, z ktorých časť venujeme späť komunite. Zvyšné knižnice vyrobené z vianočných stromčekov si budú môcť zákazníci kúpiť v obchodnom dome IKEA Bratislava. Nesmierne nás táto spolupráca teší, pretože podporuje našu cirkulárnu víziu, “ dodáva Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.

Riadne odzdobené stromčeky je potrebné odložiť do ohrádky, výnimočne na iné, vopred určené miesto

Obyvatelia môžu využiť až 700 ohrádok. Tie slúžia výlučne na zber riadne odzdobených vianočných stromčekov, bez plastových obalov, kvetináčov či ozdôb. Iba tak môžu byť materiálovo zhodnotené. „Do ohrádok nepatrí odpad zo záhrad a ani zmesový komunálny odpad. V prípade, ak obyvateľky a obyvatelia nemajú vo svojej blízkosti ohrádku, môžu stromčeky odložiť aj do kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad. Vo výnimočných prípadoch do stanovišťa zberných nádob, pri rodinných domoch k zvonom na sklo. Bratislavčanky a Bratislavčania môžu využiť aj Zberný dvor OLO,“ dodáva Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO.

Odvoz vyzbieraných stromčekov zabezpečí OLO a bude prebiehať od 4. januára do 16. februára 2024

Na webe OLO ↗︎ nájdu obyvateľky a obyvatelia interaktívnu mapu, kde si vyhľadajú najbližšiu drevenú ohrádku, do ktorej môžu vložiť svoj odzdobený stromček. Drevené ohrádky sú vyrobené z kalamitného dreva bratislavských Mestských lesov a používajú sa každý rok opakovane. Od 11. decembra až do konca roka ich Komunálny podnik Bratislavy a OLO postupne osadia do ulíc hlavného mesta.

Odvoz vyzbieraných stromčekov prebehne od 4. januára do 16. februára 2024. Na prvé dva týždne zberu OLO posilní zvozy. V prípade plných alebo poškodených ohrádok môžu obyvatelia zaslať podnet na stránku OLO ↗︎.

Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu: Pondelky – Staré Mesto
Utorky – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
Stredy – Nové Mesto, Rača, Vajnory
Štvrtky – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska N. Ves, Záhorská Bystrica
Piatky – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Časť z vyzbieraných vianočných stromčekov plánuje mesto Bratislava spolu s OLO a obyvateľkami a obyvateľmi premeniť na mulč, ktorý sa bude rozdávať na verejnom podujatí 20. januára v Lamači. Mulč, ktorý si ľudia odnesú, si budú môcť dať k stromom na svojich pozemkoch.

Zber a materiálové zhodnotenie vianočných stromčekov je ukážkovým lokálnym, sociálnym a zároveň cirkulárnym projektom

Len za minulú sezónu sa iniciátorom projektu podarilo vyzbierať približne 43 000 bratislavských stromčekov v hmotnosti 237 ton, z ktorých sa stali knižnice. Časť týchto recyklovaných knižníc, naplnených knihami z KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia, darovali iniciátori projektu organizáciám venujúcim sa deťom, seniorom či ľuďom bez domova. Mesto zaviedlo projekt v roku 2021 a prvé dve sezóny vznikal zo stromčekov kompost. Doteraz sa celkovo zhodnotilo približne 110 000 živých vianočných stromčekov v hmotnosti viac ako 600 ton.

Zdieľať