Parkovanie

Bratislava začína testovať monitorovacie vozidlo CamCar

11.7.2019

Často kladenou otázkou k novým pravidlám férového parkovania, ktoré poslanci mestského zastupiteľstva koncom júna tohto roku schválili, bola aj tá, ako ich budú mestskí policajti kontrolovať v praxi. Jedným z účinných nástrojov je využitie najmodernejších technológií na trhu, a to napríklad aj on - line kontrola pomocou inteligentného monitorovacieho vozidla. Jeho využitie by mohlo zvýšiť počet skontrolovaných vozidiel a hliadky mestskej polície sa tak budú môcť zamerať na inú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním verejného poriadku v meste.

Využitie takéhoto monitorovacieho auta sa osvedčilo aj pri kontrole parkovania v Trenčíne. Mestská polícia Bratislavy preto uvítala možnosť otestovať si takéto auto aj v podmienkach hlavného mesta. V testovacej fáze budú mestskí policajti vykonávať kontroly parkovania prostredníctvom inteligentného monitorovacieho vozidla vo vybraných lokalitách mesta. Zamerajú sa predovšetkým na parkovacie zóny určené pre rezidentov. Od kontrol si Bratislava sľubuje najmä účinnejšiu, efektívnejšiu elimináciu neoprávnene parkujúcich vozidiel a následne navýšenie počtu parkovacích miest práve pre rezidentov. Hlavnou a nespornou výhodou tohto spôsobu kontroly oprávnenia prostredníctvom umelej inteligencie parkovania je totiž zrýchlenie celého procesu. Od využitia tohto systému sa očakáva, že pomocou technológií v ňom zabudovaných, môže mestská polícia skontrolovať väčší počet vozidiel a systém následne vygeneruje iba tie, ktoré sú podozrivé zo spáchania priestupku – teda nepovoleného parkovania na miestach vyhradených pre rezidentov a tým pádom sú chránení tí motoristi, tí občania, pre ktorých sú rezidenčné miesta určené.

V prípade, že sa využitie tejto technológie počas testovania osvedčí, je možné uvažovať o jej riadnom obstaraní a využití aj pri kontrole nových pravidiel férového parkovania v uliciach Bratislavy.

Zdieľať