Zeleň

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

31.3.2022

Nová prírodná rezervácia sa nachádza najmä na území mestských lesov v Bratislave (v okrese Bratislava III., Bratislava IV.), ale zasahuje aj do štátnych lesov a do lesov mesta Svätý Jur. Z turistickej perspektívy sú to lesy rozprestierajúce sa nad Bratislavou v rámci CHKO Malé Karpaty od Sparísk a Malého Slavína až po Biely Kríž. Vyhlásením PR Vydrica sa zvýši ochrana územia - na štvrtý a piaty stupeň. Zóna A s piatym stupňom ochrany bude platiť v území s rozlohou 450 hektárov, zóna B so štvrtým stupňom bude platiť na území s rozlohou 33 hektárov, ďalšie územie (97 hektárov) bude v ochrannom pásme, kde bude tiež platiť 4. stupeň ochrany.

„Som veľmi rád, že Bratislava, po 15 rokoch úsilia ochranárov, získa ďalšiu prírodnú rezerváciu, v ktorej bude ochrana prírody na prvom mieste, no zároveň tam môžu aj naďalej chodiť relaxovať Bratislavčanky a Bratislavčania a návštevníci mesta, tak ako boli zvyknutí,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

V celom území bude platiť prísny zákaz hospodárskej ťažby a výstavby. Mestské lesy Bratislava majú dlhodobo územie Vydrice v Zóne kľudu a ťažbu dreva tu nevykonávali. Zvýšená miera ochrany súčasne nebude mať vplyv na voľný pohyb turistov či cyklistov a ich aktivity – umožnené je opekanie, zber húb či organizovanie telovýchovných a športových podujatí.

„Mám radosť, že na území mestských lesov vznikla prvá prírodná rezervácia. Táto vzácna lokalita bude mať špecifický režim, ktorý kombinuje ochranu prírody a intenzívne rekreačné využitie, čím sa môže stať príkladom aj pre iné chránené územia na Slovensku,“ priblížil Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Vyhlásenie prírodnej rezervácie na svojom území schválilo ešte v roku 2018 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava, pričom za kľúčové považovali práve ponechanie voľného pohybu turistov. V roku 2020 sa Bratislava obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR a na Okresný úrad Bratislava s návrhom na vyhlásenie nového chráneného územia. Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje PR Vydrica sa zavŕšilo dlhoročné úsilie bratislavských aktivistov, ochranárov i mesta.

Prírodná rezervácia Vydrica nesie názov po povodí Vydrica, ktoré ním preteká a kam sa po rokoch vrátila pôvodná obyvateľka - vydra riečna. Chránené územie je domovom pre viaceré živočíšne druhy európskeho významu, napríklad rak riavový, pásikavec veľký, kováčik fialový a fuzáč alpský.

Bratislavské lesy patria medzi najnavštevovanejšie lesy na Slovensku. Od začiatku pandémie ich návštevnosť prudko narástla. Ochrana týchto obľúbených a pre Bratislavu nenahraditeľných lesov je preto spoločnou prioritou pre hlavné mesto, ako aj pre Ministerstvo životného prostredia a Štátnu ochranu prírody.

Zdieľať