Mestské organizácie

Bratislavské re-use centrum KOLO sa zapája do Ročného programu pomoci pre rodiny, kde ostal iba JEDEN RODIČ

21.3.2024

Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) sa spájajú s organizáciou JEDEN RODIČ, n.o., a to za účelom systematickej podpory neúplných rodín na Slovensku. Jednorodičovské rodiny sa pod hranicu chudoby prepadávajú veľmi rýchlo, preto je včasná pomoc obzvlášť v období zvyšujúcich sa cien kľúčová. S problémom materiálneho nedostatku pomôže týmto rodinám KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia, prostredníctvom Ročného programu pomoci organizácie JEDEN RODIČ. Počas dvanástich mesiacov si z KOLO môžu prevziať bežné predmety, ktoré potrebujú.

KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadu. Za doterajších 125-tisíc návštev si obyvateľky a obyvatelia odniesli už viac ako 230 ton nepotrebných, no stále funkčných vecí. "KOLO je nielen environmentálne a edukatívne, ale aj komunitné a sociálne. V minulosti sme materiálne podporili komunitné projekty ako Mesto pre deti či Prűger-Wellnerovu záhradu. Sociálnu pomoc v podobe vybavenia z druhej ruky sme už poskytli napríklad organizácii Človek v ohrození, Slovenskej katolíckej charite či ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Máme veľkú radosť, že prostredníctvom KOLO a vďaka podpore Bratislavčaniek a Bratislavčanov môžeme začať aj so systematickou pomocou rodinám, kde ostal iba jeden rodič,“ hovorí Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO.

Jednorodičovské rodiny bilancujú na hrane chudoby. Pritom v nich žije viac ako 500-tisíc detí

Jednorodičovské rodiny sú také, v ktorých na výchovu detí ostal iba jeden rodič – druhý sa rozviedol, odsťahoval, k dieťaťu sa nehlási alebo zomrel. „Aby jednorodič naplnil základné potreby svojej rodiny, ako starostlivosť o deti, bývanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, stravu alebo šatstvo, musí mať niekoľko príjmov naraz. Jednorodičia sú na Slovensku, žiaľ, diskriminovaní a vysoké percento z nich nemá pravidelný príjem. Kvôli rastúcim cenám spojeným s bývaním, energiami a neočakávaným výdavkom na zdravotnú starostlivosť alebo štúdium sa tieto rodiny prepadávajú pod hranicu chudoby veľmi rýchlo,” hovorí Eva Marková, zakladateľka organizácie JEDEN RODIČ, n.o.. Jednorodičia, ale aj deti navyše čelia nadmernému stresu z finančnej situácie, narušenia stability rodinného zázemia či stigmatizácie okolím.

Počet jednorodičovských domácnosti sa za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Na Slovensku je viac ako 350-tisíc domácností, ktoré živí iba jeden rodič a v týchto podmienkach vyrastá asi 500-tisíc nezaopatrených detí.

KOLO v Ročnom programe pomoci organizácie JEDEN RODIČ poskytne rodinám materiálnu pomoc

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ dlhodobo podporuje neúplné rodiny, a to prostredníctvom Ročného programu komplexnej pomoci. Aktuálne je v ňom zapojených 277 rodín naprieč Slovenskom. Hlavným cieľom je poskytnúť osamelému rodičovi nové zručnosti a vedomosti, ktoré povedú k udržateľne lepšej kvalite života. Počas dvanástich mesiacov sa jednorodičom venujú odborní poradcovia z oblasti sociálnych vecí, psychológie, životného koučingu, financií, kariéry, práva, vzťahov a výchovy detí. Prostredníctvom KOLO budú môcť rodičia a deti z jednorodičovských rodín využiť okrem odbornej a potravinovej humanitárnej pomoci aj materiálnu pomoc.

Jednorodičovské rodiny, ktoré sú členmi Ročného programu pomoci neziskovej organizácie JEDEN RODIČ, získajú návštevnícku kartu, s ktorou si môžu z KOLO prevziať potrebné predmety, a to počas trvania ich členstva v ročnom programe. Ide o bežné predmety, ako napríklad detské, školské, kuchynské potreby a vybavenie domácnosti.

Zdieľať