Školstvo

Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

5.4.2022

Bratislavskí starostovia a starostky sú teda v neľahkej situácii a musia prijať rozhodnutie, ktoré sa odohráva medzi dvomi prirodzenými tlakmi – pomôcť rodičom a ich deťom vrátiť sa do škôl alebo chrániť učiteľov a deti pred nezanedbateľným rizikom rozšírenia nákazy. Vzhľadom na vysokú prítomnosť britskej mutácie je toto riziko pomerne vysoké a skoré otvorenie škôl môže znamenať ich rýchle zatvorenie, čo by pri súčasnom zhoršení epidemiologickej situácie prispelo k tomu, že v konečnom dôsledku budú zatvorené ešte dlhšie.

Diskusia starostov a starostiek nebola vôbec ľahká a jej výsledkom je, že bratislavské mestské časti budúci týždeň, t. j. od 8.2.2021 školy neotvoria a budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Jednotlivé mestské časti budú počas týždňa informovať, aký bude postup v týždni od 15.2.2021. Za ich rozhodnutím stojí aj primátor hlavného mesta a vníma ho ako prejav snahy v prvom rade chrániť zdravie všetkých Bratislavčanov a Bratislavčaniek a prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie, ktorá zároveň umožní bezpečnejšie otvorenie škôl v blízkom čase.

Bratislavské samosprávy žiadajú, aby vláda zabezpečila jednoznačné rozhodnutie, kedy sa majú školy v Bratislave otvárať. Situácia, keď vláda avizuje otváranie a regionálny hygienik otváranie zároveň neodporúča, vytvára len ďalší chaos a nepredvídateľnosť situácie pre tisícky rodičov.

Zdieľať