Školstvo

Bratislavské ZUŠ a CVČ spúšťajú dištančnú výučbu

8.4.2022

Základné umelecké školy v Bratislave prejdú v najbližších dňoch na dištančnú výučbu v skupinovom vyučovaní online. Na základe rozhodnutia ministra školstva môžu základné umelecké školy naďalej pokračovať vo fyzickej výučbe pri stretnutí jedného žiaka a jedného učiteľa. Školy môžu túto možnosť využívať na pravidelné individuálne konzultácie, ktoré majú slúžiť na lepšie zvládanie preberaného učiva.

Piatim centrám voľného času v Bratislave je rozhodnutím ministra školstva umožnená iba dištančná krúžková činnosť. Centrá už rodičov žiakov informovali o novej upravenej online ponuke činnosti pre krúžky a iné dištančné voľnočasové aktivity. Výnimku tvorí CVČ na Gessayovej ulici v Petržalke, ktoré z dôvodu nepostačujúcich kapacít musí svoju činnosť až do odvolania prerušiť úplne a nebude ponúkať dištančné aktivity. Pri krúžkoch, kde z pochopiteľných dôvodov online náhrada nie je možná (ako napríklad turistika, stolný tenis alebo športové krúžky), sa rodičom a deťom ponúkne online alternatíva. Zvyšné štyri bratislavské CVČ sú tak schopné naďalej ponúkať približne 120 rôznych online krúžkov pre asi 1 700 detí a mladistvých.

Napriek opätovnému presunutiu do online priestoru zostáva hlavným cieľom našich školských zariadení poskytovať vzdelávanie a voľnočasové aktivity, ktoré okrem vzdelávania a výchovy detí a mladých ľudí, v mnohom pomáhajú aj rodičom v lepšom zvládaní svojich pracovných povinností.

Táto situácia bude platiť až do odvolania na základe predmetného rozhodnutia ministra školstva.

Zdieľať