Školstvo

Bratislavskí učitelia sa už druhýkrát stretnú na spoločnej konferencii

7.11.2022

Bratislava v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia pripravuje druhý ročník Konferencie bratislavských učiteľov. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, riaditeľov a zriaďovateľov bratislavských základných a stredných škôl.

Termín konania podujatia je 22. november 2022 od 9:00 do 15:30 v Hoteli SÚZA na Drotárskej ceste 46, Bratislava. Na konferenciu je potrebné sa registrovať, prihlasovanie je otvorené do 15.11.2022, resp. do naplnenia kapacity podujatia.

Program konferencie sa začne plenárnymi prednáškami:

RNDr. Vladimíra Burjana - Čo učiť? A ako sa rozhodovať, čo učiť? doc. Mgr. Martina Brestovanského, PhD. - Ako cez spoločnú reflexiu vyučovacej praxe tvoriť profesijné učiace sa komunity v našich školách? Mgr. Jany Chomistovej - Regionálne centrá podpory učiteľov ako pomoc učiteľom

Po plenárnych prednáškach sa program konferencie rozdelí podľa sekcií: Ako učiť inak? Hodnotenie nie sú len známky Ako viesť deti a mladých k participácii? Integrácia detí cudzincov Škola pre každé dieťa Krok s dobou (Viete, čím vaši žiaci žijú, čo riešia, aké sú ich obavy?)

V rámci konferencie bude možné prihlásiť sa na konkrétne prezentácie. Zoznam príspevkov, ktoré odznejú na konferencii je prístupný na webe neziskovej organizácie Indícia ↗︎.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je nutná registrácia ↗︎.

Prihlasovanie je otvorené do 15.11.2022 alebo do naplnenia kapacity podujatia.

Konferencia je bezplatná a záštitu nad ňou prevzal primátor hlavného mesta Ing. arch. Matúš Vallo.

Zdieľať