Mestské organizácie

Bratislavský lesopark je miliónový, ukázali dáta

10.7.2023

Bratislavský lesopark, zelený poklad nášho hlavného mesta, ktorý nám môžu závidieť mnohé svetové metropoly, sa teší obrovskej obľube. Potvrdili to aj dáta z nedávno spracovaného prieskumu, podľa ktorého ročne navštívi lesopark až milión ľudí. Najviac si lesné chodníčky užívame v rámci prechádzok, ale pomerne veľkú skupinu návštevníkov tvoria aj cyklisti. Veľká obľuba lesoparku podložená aj konkrétnymi dátami, je záväzkom pre hlavné mesto a jeho organizácie, aj naďalej chrániť prírodné bohatstvo tohto priestoru a rozvíjať rekreačné územia, v ktorých môžu ľudia plnohodnotne a bezpečne tráviť svoj voľný čas.

Údaje o počte návštevníkov Bratislavského lesoparku zozbierali počas dvoch minulých rokov Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave. Prieskum ukázal, že Bratislavský lesopark priťahuje veľký počet návštevníkov počas celého roka, pričom najsilnejšími sú letné mesiace. Najväčšiu skupinu návštevníkov Bratislavského lesoparku tvoria peší (61% zo všetkých návštevníkov), nasledovaní cyklistami s 24%-ným podielom. Ďalšie skupiny návštevníkov tvorili psíčkari (9%) a bežci (6%).

„Napriek tomu, že najväčšiu skupinu návštevníkov Bratislavského lesoparku tvoria peší, počet cyklistov každoročne rastie a dosahuje už počet približne 250 tis. V BTB preto v súčasnosti kladieme dôraz aj na zlepšovanie kvality informácií, vytváranie máp s cyklotrasami a podporujeme budovanie drobnej infraštruktúry aj pre túto skupinu návštevníkov,“ hovorí Vladimír Grežo, predseda predstavenstva BTB.

Prieskum tiež poskytol informácie o konkrétnych lokalitách vstupu návštevníkov do lesoparku. Hlavnými vstupnými bránami sú Cesta mládeže, Partizánska lúka a Horáreň Krasňany. Ďalšie monitorované lokality, kadiaľ je možné do Bratislavského lesoparku vojsť, ako napríklad Kamzík, Potočná ulica, rázcestia pred Kačínom a Biely Kríž, využíva o niečo menší podiel ľudí.

„Získané dáta sú cenným zdrojom informácií. Vďaka nim môžeme lepšie plánovať aktivity v Bratislavskom lesoparku tak, aby sme poskytli optimálne zážitky a zároveň ochránili jeho prírodné bohatstvo. Spoločne s komunitou a partnerskými organizáciami sa budeme snažiť naďalej tvoriť udržateľné a príjemné prostredie pre všetkých, aby sme náš lesopark mohli obohatiť a chrániť pre súčasné aj budúce generácie,“ konštatuje Marek Páva, poverený riadením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave.

Bratislavský lesopark je pokladom mesta a jeho neodmysliteľnou prírodnou súčasťou, ktorá dotvára obraz Bratislavy ako jedného z najzelenších hlavných miest na svete. Získané dáta potvrdzujú obrovský záujem obyvateľov i návštevníkov Bratislavy o toto miesto a zároveň sú podkladom pre tvorbu ďalších projektov spríjemňujúcich čas trávený v tejto zelenej oáze.

„Mestské lesy sa snažia návštevníkom maximálne spríjemniť pobyt v prírode. Dlhodobo je ťažba dreva minimalizovaná, prísne sa dohliada na zákaz vjazdu áut do územia. Mestské lesy zároveň rozvíjajú rekreačné územia - novozrekonštruovaný bufet na Partizánskej lúke, otvorené ekocentrum so 100-ročným arborétom na Kamzíku, ale aj nový rekreačný areál na Peknej ceste na mieste bývalých muničných skladov, ktorému dominuje opravená lesnícka hájovňa slúžiaca ako grilovací pavilón. V tomto roku sa zároveň pokračuje vo veľkej obnove bezpečných ohnísk,“ uzatvára Jakub Mrva, námestník primátora hlavného mesta Bratislava.

Podrobnejšie dáta a výsledné štatistiky z prieskumu sú zverejnené na webe BTB ↗︎.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Zdieľať