Doprava

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

26.5.2022

Veľký dôraz kladieme na mestskú hromadnú dopravu. Opierame sa o reálne čísla z čipov na križovatkách a vo vozidlách MHD. V jednom pruhu na Gagarinovej ulici, ktorá bude najviac zastihnutá, prejde za hodinu v špičke v autách asi 900 ľudí. V tom istom pruhu prejde v MHD 3000 ľudí a stále tam ešte existuje voľná kapacita 1700 ľudí. Jedným z riešení preto je, že MHD bude mať preferenciu tak pri vjazde do Bratislavy, ako aj pri výjazde z Bratislavy. Veríme, že Bratislavčania a Bratislavčanky vyskúšajú MHD, ktorá bude rýchlejšia v tejto zóne a osvoja si tento spôsob prepravy. Okrem podstatne rýchlejšej prepravy pomocou MHD ponúkame ako ďalšiu motiváciu do konca marca bezplatné cestovanie v linkách 201, 202, 212, 75 a X72. Rovnako bude do konca marca s 50%-nou zľavou k dispozícii týždenný celomestský lístok na MHD.

Pre tých, čo do Bratislavy prichádzajú autom, sme pripravili záchytné parkoviská na Baltskej ulici vo Vrakuni, pri Vrakunskom cintoríne a pri nákupnom centre na Zlatých pieskoch.

Na riadenie dopravy budú využité aj inteligentné semafory, ktoré budú linky MHD púšťať smerom do mesta prednostne. Inštalované budú vo Vrakuni na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakunská, kde získavali vozidlá MHD najväčšie zdržania.

V spolupráci s políciou sme zriadili operačné stredisko. K dispozícii bude od pondelka (18.2.2019) v pracovné dni od 6,00 do 22,00 hod. linka, na ktorú môžu ľudia hlásiť problémy v doprave, ale pýtať sa aj otázky v súvislosti s dopravnými riešeniami. Chceme požiadať občanov, aby v prípadoch ak nejde o záchranu života, zdravia, majetku, nevolali na tiesňové linky 158, 155, 150, 112, ale aby telefonovali na našu linku 0800 24 2000. Je to dôležitá vec, aby sme nepreťažili tiesňové linky a neohrozili tak niekoho, kto ich skutočne potrebuje.

Ďalším upozornením je, že polícia plánuje vo zvýšenej miere využívať objektívnu zodpovednosť, aby neprichádzalo k blokovaniu jazdy MHD. Ak teda niekto poruší predpisy, ak osobné auto pôjde v pruhu, do ktorého bude mať zakázaný vjazd, bude mu pokuta zaslaná domov. Zároveň budú prítomné policajné hliadky na všetkých dôležitých križovatkách v tomto území.

K dispozícii bude livestream z kamier. Dávame k dispozícii prenosy z niektorých z 15 našich kamier z operačného strediska, ktoré sme pripravili, aby si ľudia mohli pozrieť dopravnú situáciu v reálnom čase na úseku, ktorým sa chystajú prechádzať.

Dopravná situácia v Bratislave nebude ľahká a preto prosíme všetkých, ktorí v našom meste žijú, o zhovievavosť, trpezlivosť a spoluprácu. Snažíme sa vytvoriť také podmienky, ktoré budú prijateľné pre tých, ktorí sú ochotní načas zmeniť svoje návyky a pomôcť tak sebe, aj ostatným. Bude to však závisieť aj od ľudí, či túto možnosť a v akej miere využijú. Veríme, že to spoločne zvládneme.

Všetky info nájdete aj na www.zvladneme.to.

Zdieľať