Covid-19

Daň z nehnuteľností bude na splátky

24.3.2020

Situácia s koronavírusom a následné prijaté opatrenia ovplyvnili aj spracovanie daní z nehnuteľností pre fyzické osoby. Posielanie daňových výmerov, ktoré by mesto za štandardných okolností začalo doručovať obyvateľom už v najbližších dňoch, sa predbežne posúva o štyri až šesť týždňov. Znamená to, že oznámenia o uložení zásielky by mohli byť ľuďom doručené posledné dva týždne v máji, resp. prvé dva týždne v júni. Následne plynie štandardná 18-dňová lehota na prevzatie zásielky. Slovenská pošta v tomto krízovom režime pridala ďalších 14 dní, aby rozdelila koncentráciu ľudí na svojich pobočkách. Od dátumu prevzatia rozhodnutia sa následne odvíja aj lehota na úhradu, ktorá je 45 dní. Splatnosť dane z nehnuteľností by tak mala byť aj na základe dátumu prevzatia rozhodnutia približne na prelome júla a augusta.

Mesto v tejto súvislosti pristúpilo aj k ďalšiemu kroku, a síce – splatnosť dane z nehnuteľností bude pre všetkých občanov a živnostníkov automaticky rozdelená na tri splátky. Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná.

Naďalej však platí, že doručovanie výmerov a od toho odvíjajúca sa splatnosť dane z nehnuteľností bude prioritne závisieť od vývoja šírenia koronavírusu a prijatých bezpečnostných opatrení. Daňové výmery totiž musia byť doručované zo zákona doporučene a do vlastných rúk. Slovenská pošta doručovanie do vlastných rúk dočasne pozastavila a zatiaľ nie je jasné, kedy bude mesto môcť odosielať rozhodnutia. Zároveň je potrebné prihliadať aj na skutočnosť, že v prípade hlavného mesta hovoríme o približne 200-tis. daňovníkoch-fyzických osôb, z ktorých len približne 8-tis. má zriadenú elektronickú schránku. Ak by teda aj doručovanie do vlastných rúk bolo opäť možné, v prípade Bratislavy by to znamenalo, že asi 192-tis. daňovníkov by si v nejakom momente išlo prevziať na pošty v hlavnom meste daňové výmery, čo je v aktuálnej situácii vylúčené. O definitívnom dátume rozposielania daňových výmerov ako aj o nastavení dátumov druhej a tretej splátky budeme včas informovať.

Zdieľať