Podujatia

Európske mestá pomáhajú ukrajinským, Bratislava pomáha Kyjevu

11.1.2023

Zakladajúci členovia Paktu slobodných miest sa zúčastnili návštevy Kyjeva. Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa spoločne s ďalšími primátormi hlavných miest Vyšehradskej štvorky – Zdeňkom Hříbom - primátorom Prahy, Rafaelom Trzaskowskim – primátorom Varšavy a Gergélym Karaczónym – primátorom Budapešti, stretli s primátorom Vitalijom Kličkom. Jednou z hlavných tém stretnutí bolo vytvorenie platformy pre dlhodobú pomoc a obnovu ukrajinských miest. S Vitalijom Kličkom, ktorý je zároveň aj predsedom združenia ďalších ukrajinských miest, primátori diskutovali, ako túto novú platformu nastaviť.

Členovia paktu sa zaviazali vzájomne si pomáhať, zdieľať skúsenosti a spolupracovať v rôznych oblastiach. S cieľom zlepšiť kvalitu, aj objem rôznorodej pomoci na úrovni miest, navrhol Pakt slobodných miest platformu pre dlhodobú efektívnu pomoc – tzv. “matchmaking” platformu. Ukrajinské mestá budú do systému zadávať podľa priority svoje potreby a požiadavky. Darcovské mestá budú môcť priebežne sledovať, či niektoré z požiadaviek vedia naplniť, prípadne do systému zaevidujú ako inak vedia pomôcť. Nová platforma môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie mestá, ktoré by sa mohli tiež zapojiť do tejto iniciatívy.

V rámci pracovnej cesty informoval primátor Matúš Vallo aj o praktickej pomoci, ktorú mesto poskytne Kyjevu - Bratislava v spolupráci s Dopravným podnikom daruje svojmu partnerskému mestu 25 kusov 12 metrových autobusov Irisbus Citelis. Tie boli v Bratislave nedávno nahradené novými 12 metrovými autobusmi SOR.

Súčasťou programu v Kyjeve bude aj stretnutie so zástupcom ministra zahraničných vecí, návšteva nemocnice pre vojnových veteránov, kde sa zotavujú účastníci bojov a návšteva vojnou poznačeného mesta Buča.

Členovia Paktu slobodných miest prejavili solidaritu Ukrajine bezprostredne po ruskej invázií. Hlavné mestá V4 operatívne vytvorili body prvého kontaktu a možnosti pre prijatie a integráciu ľudí utekajúcich z Ukrajiny.

Bratislava vytvorila a niekoľko mesiacov prevádzkovala Bod prvého kontaktu a podpory pre ľudí z Ukrajiny na hlavnej stanici, následne v spolupráci s partnermi zabezpečila vznik a fungovanie moderného Asistenčného centra pomoci pre všetkých ľudí, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzajú. Okrem služieb týkajúcich sa pobytu či finančnej pomoci sú v tomto centre poskytované aj kurzy a výučba slovenského jazyka.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo koncom minulého roka pozval primátora Klička na návštevu do Bratislavy, keď mu to budú okolnosti a situácia umožňovať.

Zdieľať