Deti a mládež

Hlavné mesto otvára ďalší ročník projektu Deti pre Bratislavu

7.10.2022

Mesto Bratislava spustilo štvrtý ročník súťaže Deti pre Bratislavu. Ide o súťaž spojenú so vzdelávacím cyklom určenú pre žiakov a žiačky vo veku 7 – 15 rokov, ktorá podporuje realizáciu nápadov detí na zlepšenie mesta v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti. Základný rámec pre tvorbu projektov je určený hlavnou témou. Tou tohtoročnou je bezpečné prostredie v okolí škôl.

V minulých ročníkoch tohto podujatia bolo na základe výberu zámerov a následných workshopov a mentoringových konzultácií podporených celkovo 26 detských projektov, napríklad workout v Devíne, divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach, náučný ekochodník v Karlovej Vsi, upcyklácia odevov v petržalskej škole, pečenie koláčov pre ľudí bez domova, pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov, detská hra o Bratislave, hra o architektúre mesta, ekologické vylepšenia školských dvorov vo viacerých mestských častiach, videoprojekt zachytávania tradícií v Rusovciach a mnohé iné. Všetky doteraz uskutočnené projekty sú zdokumentované aj na novej webovej stránke súťaže ↗︎.

Štvrtý ročník súťaže opäť poskytne priestor pre realizáciu šiestich nápadov, s ktorými sa do projektu prihlásia “akčné tímy” žiakov bratislavských škôl. Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý stupeň a jeden za druhý stupeň. Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch žiakov a jedného pedagóga (učiteľa či vychovávateľa). Prihlášky jednotlivých akčných tímov môžu pedagógovia podávať do 30.10.2022, prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára ↗︎.

Získanú odmenu vo výške 2 000 eur môže detský tím využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je tiež podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, systematickou prácou na svojou projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať realizačný tím projektu ↗︎.

Deti pre Bratislavu - logo

Všetky podstatné informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke Bratislavy ↗︎, prípadne na sociálnych sieťach hlavného mesta.

Zdieľať