Doprava

Hlavné mesto začína s rozšírením Harmincovej ulice, zhotoviteľ prebral stavenisko

26.8.2022

Rozšírenie Harmincovej ulice v mestskej časti Dúbravka na štvorpruhovú komunikáciu bude po dlhých rokoch realitou. Zhotoviteľ v piatok prebral stavenisko a postupne počas najbližších týždňov začne s prípravnými prácami a následne s realizáciou stavebných prác. Frekventovaná ulica predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a  zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre MHD.

Dlho očakávaná premena dúbravskej Harmincovej ulice na štvorprúdovú sa dostala do realizačnej fázy. Hlavné mesto v piatok odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, spoločnosti Strabag, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

Rozšírenie Harmincovej ulice lepšie prepojí mestskú časť Dúbravka a Karlova Ves s diaľnicou D2 a zjednoduší tak prístup v smere do a z mestskej časti, ako aj prístup do mesta. Rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu.

Projekt počíta s rozšírením v úseku od križovatky s ulicou Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu. V nasledujúcich týždňoch začne zhotoviteľ s prípravnými prácami.

„Rozšírenie Harmincovej ulice o dva nové jazdné pruhy je pre zlepšenie dopravy v meste absolútne zásadným infraštruktúrnym projektom. Jeho príprava sa tiahne už štvrtým volebným obdobím, dlhé roky bol tento projekt vnímaný ako nemožný, pretože vyžadoval obrovské množstvo úsilia a práce na vysporiadanie, kúpu alebo zámenu pozemkov. Vďaka obrovskému nasadeniu Metro, mestskej časti, našej námestníčky primátora Táni Kratochvilovej, kolegov a kolegýň z magistrátu, sa nám to podarilo, vyriešili sme pozemky, získali sme stavebné povolenia, vysúťažili sme zhotoviteľa a dnes mu oficiálne odovzdávame stavenisko. Verím, že rozšírená Harmincova výrazne zlepší každodenný komfort pre vodičov a cestujúcich. Rozšírením odľahčíme dopravnú situáciu nielen v rámci mestskej časti,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Na rozšírenie Harmincovej ulice bolo vydané územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Projekt však roky brzdili neusporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom. Ich výkup prebiehal v etapách, zavŕšiť ho a nadobudnúť všetky potrebné pozemky (celkovo 14) sa hlavnému mestu podarilo v roku 2019.

„Rozšírenie najfrekventovanejšej prístupovej komunikácie, spojnice Dúbravky a centra, sa rieši už od roku 2006,“ hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič. „Spolu s Dúbravčanmi som veľmi rád, že spolupráca hlavného mesta, mestskej časti a mestských poslancov za Dúbravku nás privádza pomaly do úspešného cieľa a v druhej polovici 2023 sa stane rozšírenie realitou. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozšírení a zároveň žiadam Dúbravčanov o trpezlivosť a pochopenie pri stavebných prácach.“

Realizácia stavby je rozdelená na tri etapy, zhotoviteľ má na ukončenie dobudovania pruhov a obnovu viac ako pol kilometra dlhej existujúcej komunikácie 12 mesiacov. Výstavba je navrhnutá tak, aby v čo najmenšej miere obmedzovala dopravu. Najviac dočasné obmedzenia obyvateľky a obyvatelia pocítia v rámci prvej etapy, počas ktorej budú vybudované dva nové pruhy. Táto etapa bude realizovaná za súčasnej prevádzky na existujúcej komunikácií za zníženej rýchlosti 30 km/hod.

Druhá etapa počíta s rekonštrukciou existujúcej komunikácie Harmincova v celej dĺžke, vrátane dobudovania a úprav dažďových vpustov a dobudovania cestnej svetelnej signalizácie. Doprava bude v oboch smeroch presmerovaná na už vybudované pruhy, práce na tejto etape teda budú realizované za plnej premávky.

Tretia etapa sa týka prác spojených s vodorovným dopravným značením a dobudovaním ostrovčeka v križovatke Polianky, tieto práce si nebudú vyžadovať úpravu dopravy, s výnimkou dočasných výluk počas víkendov či večerných hodín. V rámci rekonštrukcie pribudnú aj nové semafory a verejné osvetlenie, zmodernizujú sa zastávky MHD a zlepšia sa aj podmienky pre peších zvýšením bezpečnosti na priechodoch pre chodcov.

Zdieľať