Covid-19

Infolinka pre seniorov

18.3.2020
Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčaných preventívnych opatrení sa obyvateľky a obyvatelia Bratislavy majú, čo najmenej stýkať s ostatnými obyvateľmi. Zároveň nemôžeme zabúdať na to, že v Bratislave sú ľudia, ktorí nemôžu zostať dlhodobejšie sami. Ide najmä o niektorých našich seniorov a seniorky nad 65 rokov, ktorí nie sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb alebo inom type sociálnej služby, a takisto nemusia mať v hlavnom meste postačujúce rodinné zázemie. Možno im nemá kto nakúpiť, priniesť lieky, môžu sa cítiť osamelí a aktuálnou situáciou ohrození. Možno majú, jednoducho, strach. O týchto senioroch mestu aj mestským častiam chýba úplne podrobný prehľad. Vieme však, že ide o veľkú skupinu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy.
S cieľom podporiť tieto osamelé seniorky a seniorov mesto od 17. 3. spustilo telefonickú Senior Linku. Linka je dostupná v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00 hodinou na telefónnom čísle 0800 242 000. Infolinka je určená pre starších obyvateľov mesta, ktorých aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom obzvlášť zasahuje pri zvládaní životných situácií. Zavolať však môžu aj obyvatelia, ktorí vedia o osamelo žijúcich senioroch. Informácie od seniorov z linky nám zároveň môžu pomôcť nastaviť niektoré opatrenia adresnejšie. Okrem hlavného mesta podobné infolinky zriaďujú aj mestské časti - Nové Mesto, Rača, či Záhorská Bystrica.
Čo môže urobiť každý z nás?
Sme presvedčení, že aktívnou spoluprácou Bratislavčanov a Bratislavčaniek, ich disciplínou a spolupatričnosťou, túto situáciu zvládneme. Mesto vytvorilo informačný leták k prevencii šírenia koronavírusu určený pre seniorov. Tento leták bol v posledných dňoch odoslaný do zariadení pre seniorov, či organizáciám venujúcich sa aktivitám pre seniorov a ich podpore.
O preventívnych opatreniach môžete informovať svoje okolie aj vy. Aj vy - občania žijúci vo všetkých mestských častiach - sa môžete aktívne pričiniť tým, aby informácie neobišli tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Pokiaľ máte vo svojom okolí človeka, ktorý by linku a podporu mesta mohol využiť, leták o Senior Linke vytlačte a distribuujte ho vo svojom susedstve, napríklad vhodením do schránky suseda alebo aj nalepením do vchodu svojho bytového domu.
Ďalším spôsobom ako si navzájom pomôcť je chránenie seba a aj svojho okolia pomocou rúšok. Rúšok je momentálne nedostatok. Bude dosť šikovných rúk s ochotou pomôcť? V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom sme spustili výzvu na šitie rúšok. Rúška budú distribuované pre tých, ktorí ich v našom meste potrebujú. Prihlásiť sa môže každý na adreseahoj@dobrovolnictvoba.sk.
Zdieľať