Cyklodoprava

Kde najčastejšie jazdíme na bicykloch? Pozrite si na novej heatmape.

6.4.2022

Mapová aplikácia je dostupná na tomto linku: https://magba.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cde4497010a247ac91ddb658c7b76610 ↗︎

Z mapy na prvý pohľad vidno, kadiaľ po hlavnom meste jazdíme bicyklami najčastejšie. Každý zo zdieľaných mestských bicyklov má elektronickú jednotku, ktorá umožňuje vysielať do systému anonymné údaje o polohe. Na vytvorenie mapy poslúžili údaje z týždňa medzi 11. a 17. augustom tohto roka, kedy letné počasie s priemernými teplotami okolo 24,7 stupňa cyklodoprave prialo. „Obyvatelia a návštevníci nášho mesta za sedem dní najazdili neuveriteľných 20 000 kilometrov, čo svedčí o mimoriadnej obľúbenosti tohto typu dopravy v Bratislave,“ hovorí primátor Matúš Vallo.

Ako ukazujú dáta, najviac SlovnaftBAjky využívame v centre a Ružinove, kde sa začínajú dve z troch zdieľaných jázd. Petržalka je štartom asi pätiny všetkých jázd, naopak v Podunajských Biskupiciach Bratislavčanky a Bratislavčania na zdieľaný bicykel vysadli len veľmi zriedkavo, v 0,6 % prípadoch. Viac ako polovica jázd sa uskutoční v rámci jednej mestskej časti, 44 zo 100 cyklistov pri jazde prekročí hranice mestských častí. Priemerná dĺžka trasy bola 2,7 kilometra. Priemerná rýchlosť bola 7,7 km/h.

Pre mesto je údaj o tom, kde je najväčšia hustota cyklistov, zaujímavý aj pre lepšie plánovanie investície do ďalšej cyklistickej infraštruktúry. „Je totiž veľký predpoklad, že na zdieľaných bicykloch sa správame podobne ako na tých vlastných, takže dáta odrážajú celkovú situáciu v meste,“ potvrdil cyklokoordinátor mesta Tomáš Peciar.

Svoje využitie nájdu údaje aj v súkromnom sektore. Môžu pomôcť miestnym malým podnikateľkám a podnikateľom, ktorí zvažujú napríklad otvorenie novej prevádzky občerstvenia, opravy defektov či iných služieb pre cykloverejnosť.

Heatmapa tiež zobrazuje dokovacie stanice, teda miesta, kde si užívatelia môžu bicykel zobrať alebo odovzdať. Mestský bikesharing odporúčame využiť aj v tomto adventom období napríklad na prepravu do centra mesta, kde na korze môžete zažiť pokojnú atmosféru Bratislavských Vianoc. V blízkosti je možné bezpečne dokovať bicykle na 13 miestach.

Mapu aj analytické dátové spracovanie vytvorili pracovníci oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského magistrátu, používa aktuálny passport cyklistických trás z roku 2018. „Doplnenú mapu cyklotrás za roky 2019-2020 s podrobnými informáciami sprístupníme v najbližšom čase,“ doplnil Pavol Škápik.

Zdieľať