MARIANUM spúšťa zber separovaného odpadu na cintoríne Vrakuňa

31.3.2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy realizovalo v októbri 2021 analýzu odpadu spoločne s organizáciami JRK, OZ Živica a OLO na cintoríne Vrakuňa. Výsledky analýzy ukázali, že 86,80 % odpadu by sa dalo vytriediť. „Keďže veľmi silno vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie, jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu,“ hovorí riaditeľ mestskej organizácie MARIANUM Robert Kováč.

„Za účelom zvýšenia miery triedenia odpadu sme na cintoríne Vrakuňa vytvorili dve stojiská na separovaný odpad komodít – zelený brko, plasty, sklo, papier, elektro odpad, zvyškový odpad a na zostatky sviečok/kahancov,“ dopĺňa riaditeľ pohrebníctva. Stojiská sú umiestnené pri hlavnom vchode a pri vchode od vrakunského lesíka. Jednotlivé kontajnery sú označené tak, aby návštevníkom bolo ihneď jasné, aký typ odpadu kam vyhodiť.

Zároveň na cintoríne Vrakuňa budú v krátkom čase umiestňované kompostéry, ktoré budú určené výlučne na biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky kvetín a kytíc, lístie, zemina z črepníkov, tráva, drevná štiepka a ďalšie.

Návštevníci cintorínov tak budú môcť prispieť k efektívnejšiemu spracovaniu odpadov vznikajúcich na cintoríne a využívanie kompostu z kompostérov, napr. pri sadení novej kvetinovej výzdoby na hroboch.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 160 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. Zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

Zdieľať