Podujatia

Matúš Vallo ocenil výnimočné osobnosti, prevzali si Cenu primátora za rok 2023

20.4.2023

Laureáti Ceny primátora za rok 2023 sú známi. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vo štvrtok večer ocenil celkovo osem osobností, ktoré sú späté s Bratislavou a zaslúžili sa o rozvoj mesta v rámci svojho odboru. Počas aktuálneho ročníka si grafiku Bratislavy od akademického maliara Miroslava Cipára odniesol napríklad vydavateľ Alexej Fulmek, evanjelická farárka Anna Polcková či spisovateľ Dušan Dušek. Cenu primátora in memoriam za umelecký a hudobný prínos pre mesto Bratislava získal aj Peter „Ďuďo“ Dudák z kapely Hex.

Cena primátora Bratislavy je najvýznamnejším mestským ocenením s dlhoročnou tradíciou. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava, v predvečer zahájenia Bratislavských mestských dní.

Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojim poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a  zaslúžia si pozornosť a najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta.

"Spolu s cenami, ktoré dnes našim laureátom odovzdávame, ukazujeme aj istý kompas hodnôt. Cez konkrétnych ľudí a ich príbehy hovoríme niečo o hodnotách, ktoré považujeme za dôležité pre naše mesto. V tomto čase považujem za našu povinnosť hľadať najmä to, čo nás môže spájať, i keď práve spájanie a prepájanie je ťažká a nedocenená disciplína, ktorá si vyžaduje veľa práce. Napriek tomu sa jej nikdy nemôžeme vzdať,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Zoznam laureátok a laureátov Ceny primátora Bratislavy za rok 2023:

Alexej Fulmek – vydavateľ Denníka SME a riaditeľ vydavateľstva Petit Press

„S každým ďalším rokom existencie SME bolo jasnejšie, že jeho príbeh presahuje rozmer redakcie, že stále viac ľudí si musí všimnúť, aká dôležitá vec sa mu podarila a stále darí.“

Cenu primátora Bratislavy 2023 získal za prínos v oblasti vydavateľskej činnosti a nezávislej žurnalistiky, v ktorej už viac ako tri desaťročia presadzuje princípy pravdy a slobody médií.

Anna Polcková – evanjelická farárka

„Sledujúc Annu Polckovú, zborovú farárku v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi v Bratislave, ona potvrdzuje, že podstatou viery, viery v Boha, sú skutky lásky ku každému človeku - bez rozdielu.“

Cenu primátora Bratislavy 2023 získala za duchovný prínos, dlhodobú prácu s menej rešpektovanými skupinami ľudí v našom meste a za aktívnu činnosť, ktorou sa zasadzuje o ochranu ľudských práv.

Peter Klúčik – maliar, grafik a knižný ilustrátor

“Autor ilustrácií takých titulov ako Pipi Dlhá Pančucha, Pištáčik, Stratený svet, Pán Tragáčik, Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea, či nakoniec nevydaného Hobita. K tomu nespočet výstav doma aj v zahraničí a množstvo ocenení.”

Cenu primátora Bratislavy 2023 si odniesol za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia, za šírenie lásky k Bratislave a lásky ku kresleniu, ktorú pretavil do mnohých nezabudnuteľných ilustrácií kníh pre deti a mládež.

Dušan Dušek – básnik, prozaik, pedagóg

„V každom svojom texte dokazuje, že vlastnú existenciu si človek nemusí uvedomiť len cez vypäté a hraničné situácie, ale aj v drobných radostiach, v krátkych chvíľach vnútorného pokoja.“

Cenu primátora Bratislavy 2023 získal za prínos v oblasti knižnej, rozhlasovej a filmovej tvorby, pedagogickú činnosť a kreativitu, ktorou už roky hľadá a nachádza jedinečnosť vo všednosti.

Alexandra Kusá a Katarína Bajcurová – súčasná a predchádzajúca riaditeľka Slovenskej národnej galérie

„Svojím konaním a angažovaním sa viackrát potvrdili, že aj v časoch viacerých súbežných kríz existujú východiská v prospech verejného záujmu, ak sa dokážeme statočne rozhodovať.“

Cena primátora Bratislavy 2023 získali za dôležitý prínos v podpore umenia na Slovensku a významné pričinenie sa o obnovu a rozvoj Slovenskej národnej galérie, ktorá Bratislave prinavracia výnimočný priestor.

Peter „Ďuďo“ Dudák - spevák, skladateľ, hudobník, textár

„Hlavne vďaka jeho láske k hudbe vznikol náš milovaný HEX. Vždy sme boli pre všetkých tou kapelu z Bratislavy. Kapelou, ktorej členovia boli a srdcom stále sú, bratislavskí chalani.“

Cenu primátora Bratislavy 2023 získal In memoriam za umelecký a hudobný prínos pre mesto Bratislava.

Roman Samotný – aktivista

„Je stále v pohybe a svojou činorodosťou mení svet okolo seba. Inšpiruje. Posúva hranice. Ukazuje nám cestu k k vzájomnej úcte, rešpektu, tolerancii.“

Špeciálnu Cenu primátora Bratislavy 2023 získal za podporu a vytvorenie bezpečného priestoru v našom meste pre všetkých, ktorí chcú byť prijatí v tolerancii a úcte a za dlhodobú snahu o zmenu vnímania inakosti.

Zdieľať