Zeleň

Mesto dosiahlo dohodu, vďaka ktorej znížia štátne lesy ťažbu v lesoch na území Bratislavy o polovicu a podporia rekreáciu

4.4.2022

„Vďaka tejto mimoriadne dôležitej dohode pre Bratislavčanky a Bratislavčanov sa k myšlienke veľkého bratislavského lesoparku pridáva ďalší veľký hráč - LESY SR. Po zmene začnú štátne lesy pristupovať k lesným porastom na území Bratislavy podobne, ako doteraz Mestské lesy v Bratislave. V štátnych lesoch na území Bratislavy sa viditeľne zníži ťažba o polovicu, každý rok tak zachránime v priemere 5000 vzrastlých stromov na území Bratislavy. Zároveň sa bude podporovať ľahká forma rekreácie, napríklad turistika, behanie, cyklistika, opekanie či prechádzky,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Uzavretiu dohody predchádzala rozsiahla analýza dopadov a štúdia modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na lesnom celku Lesy SR Bratislava a výrazným obmedzením celkovej výšky ťažby. Podporné dokumenty vypracoval expertný tím z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Objem ťažby dreva v štátnych lesoch sa vďaka dohode zníži o polovicu z maximálneho ročného objemu cca 21 000 m³ pod 8 000 m³. Na 55% územia vzniknú tzv. zóny kľudu, kde bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva. Bude sa tam vykonávať len bezpečnostná údržba, spriechodňovanie chodníkov a kosba lúk. Tieto zóny sa budú týkať najmä Devínskej Kobyly, rezervácie Vydrica pri Bielom kríži a neporušené zostanú aj všetky hodnotné časti lužných lesov, ktoré doteraz neboli pozmenené na monokultúrne plantáže.

Na zvyšných plochách budú LESY SR vykonávať hospodárenie prírode blízkym spôsobom a to s hlavným cieľom, udržať tieto lesy zdravé a bezpečné pre ďalšie generácie.

„Ťažba bude len na nevyhnutné časti obnovy, údržby a hlavne zabezpečenie bezpečnosti. Hospodárenie v nich bude skutočne dôkladne premyslené a citlivé, zamerané na prírode blízke hospodárenie v lesoch,“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Zúčastnené strany sa okrem obmedzenia ťažby dohodli na finančnej náhrade za obmedzenie využívania lesov v hodnote 322,000€ ročne, ktorú bude hradiť mesto Bratislava. Tieto finance následne štátny podnik LESY SR bude investovať do rozvoja rekreačnej infraštruktúry v Bratislave, vrátane opravy turistických a cyklistických trás, altánkov, miest na opekanie, studničiek a podobne.

„V Mestských lesoch sme svedkami toho, že lesníctvo a rekreačná funkcia lesov nemusia byť v konflikte, ale naopak môžu sa citlivo dopĺňať. Radi sme prispeli k dosiahnutiu tejto dohody našimi skúsenosťami z praxe, kde sme mestu aj štátnym lesom pomáhali pozrieť sa na les očami lesníka, ale zároveň aj turistu, bežca či cyklistu,” vysvetľuje riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič.

LESY SR majú záujem využiť finančné prostriedky získané touto dohodou od hlavného mesta SR aj pri budovaní vodozádržných a protieróznych opatrení na cestách a zvážniciach, ďalej na budovanie malých vodných hrádzok ekologickej, environmentálnej a vzdelávacej funkcie, vrátane kľúčových opatrení na podporu populácií ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ako aj obnovu a vytváranie mokradí či tvorbu ekopedagogických plôch a náučných chodníkov na základe komplexného projektu rozvoja rekreačnej infraštruktúry v tejto lokalite.

„Veríme, že rozšírenie bratislavského lesoparku, kde na úkor drevnej produkcie dochádza k trvalému uprednostneniu životodarných funkcií lesa, bude pre takúto zásadnú zmenu spoločenskej paradigmy dobrým príkladom. Táto dohoda predstavuje zásadnú reflexiu dlhodobých spoločenských požiadaviek a významné prírodné miesta hlavného mesta tak konečne budú viac slúžiť všetkým milovníkom prírody. Hospodárenie v týchto lokalitách ustúpi na úkor jednoduchého cieľa priblížiť ľuďom väčší kus neobyčajne vzácnej prírody vo veľkomeste. Môžeme to považovať za akýsi predobraz budúcej práce lesníkov,“ uviedol na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský

Dnešnej historickej dohode predchádzala dlhoročná a intenzívna snaha ochranárov a aktivistov združených v občianskom združení Iniciatíva Naše Karpaty, s cieľom maximálne podporiť rekreáciu v súlade s ochranou prírody a znížiť ťažbu dreva v týchto prímestských lesoch. Výsledkom ich snahy bolo aj pozastavenie ťažby dreva na Devínskej Kobyle, ktoré trvá už viac ako tri roky, ako aj spracovanie štúdie, na ktorú dnešná dohoda nadväzuje.

Zdieľať