Doprava

Mesto pozná výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby petržalskej električky

5.4.2022
Víťaznú ponuku predložila skupina dodávateľov s názvom: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, kde hlavným členom je ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA a ostatnými členmi sú: ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.; CEDIS; HANT BA. Ponúknutá cena je v hodnote 74 585 993,96€bez DPH.
Druhú najnižšiu cenovú ponuku predložilo: „Združenie ICM-DUHA“ (hlavným členom je ICM S.p.A.) v hodnote 79 778 540,87€ bez DPH. Tretiu najnižšiu cenovú ponuku predložilo združenie „Združenie Električka“ (hlavným členom je PORR s.r.o.) v hodnote 82 135 250,73€ bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo ešte ďalších 5 uchádzačov.
Aktuálne začína plynúť lehota na podanie námietky voči výberu víťazného uchádzača. V prípade, že nikto z neúspešných uchádzačov námietku v lehote nepodá, bude nasledovať kontrola procesu výberu Zhotoviteľa na Úrade pre verejné obstarávanie. Ak bude podaná námietka a bude jej vyhovené, opakuje sa napr. časť vyhodnotenia predložených ponúk.
Po úspešnej kontrole celého procesu na Úrade pre verejné obstarávanie bude nasledovať podpis zmluvy o dielo s vysúťaženým Zhotoviteľom a spustenie výstavby.
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor je v súčasnosti najväčší dopravný projekt mestskej hromadnej dopravy v našom meste, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj. Vďaka tomuto spojeniu bude verejnosť len za pár minút komfortne a  bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec našej najväčšej mestskej časti Petržalky.  Projekt bude financovaný prostredníctvom  fondov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
Zdieľať