Bývanie a ubytovanie

Mestská nájomná agentúra zabývala prvé rodiny

1.8.2023

Bývanie je základ. Mať možnosť dôstojného bývania je dôležité, aby človek napĺňal svoj potenciál a mohol sa realizovať v spoločnosti. Získať v našom hlavnom meste dostupné bývanie je však pre mnohých ľudí veľký problém a často nedosiahnuteľná méta. Bratislava sa pustila do viacerých opatrení na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov, zvýšenia dostupnosti bývania, a teda vyriešenia obrovského dlhu z minulosti. Najnovšie sa z nového bývania tešia prvé rodiny, ktoré strechu nad hlavou získali vďaka Mestskej nájomnej agentúre, ktorá má potenciál prispieť k riešeniu bytovej krízy v Bratislave.

Bratislava rozbehla viacero projektov na podporu bývania. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale tiež zmeny územného plánu a nastavenie nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3 000 nových bytov, vrátane nájomných. Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania.

„Overený koncept Mestskej nájomnej agentúry sme spustili po vzore Prahy. Verím, že spolu s vlastnou výstavbou a spoluprácou so súkromným sektorom sa nám postupne podarí doplniť chýbajúce mestské byty a zlepšiť dostupnosť bývania aj pre ohrozené skupiny Bratislavčanov,” uviedla viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy, Lenka A. Plavuchová.

Dostupnosť bývania nie je výhradne len otázkou financií. Pri vysokom dopyte majitelia vyhodnocujú “riziká” a ľudia, ktorí majú napríklad deti, domáce zvieratá, zdravotné znevýhodnenie, sú starší, alebo patria k etnickej menšine, sa často dostávajú do situácie, že sú na komerčnom trhu odmietaní. Mestská nájomná agentúra je sprostredkovateľ, ktorý sa snaží prostredníctvom určitých garancií bojovať proti takýmto nerovnostiam. Majiteľom ponúka predovšetkým istotu zaplateného nájmu a nájomníkom poskytuje podporu v bývaní najmä v podobe sociálnej služby. Tento inovatívny nástroj spustila Bratislava ako prvá samospráva na Slovensku koncom minulého roka v spolupráci s hlavnými partnermi, Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľnou.

Mestská nájomná agentúra zabývala prvé 4 rodiny v priebehu apríla, mája a júna. Dva byty sú od spoločnosti Dostupný domov, čo je projekt Slovenskej sporiteľne a ďalšie dva z bytov poskytla Bratislavská vodárenská spoločnosť. K aktuálne zabývaným bytom sa v krátkej dobe majú pridať ďalšie a už do konca tohto roka by mohlo byť takto zabývaných celkom 12 bytov.

„Občas robíte všetko najlepšie ako viete, no aj tak sa dostanete do nepriaznivej životnej situácie. Naša nadácia je tu aj na to, aby podržala tých, ktorí potrebujú dočasnú pomoc, aby sa opäť postavili na nohy a zabezpečili lepší život sebe a svojim deťom. Sme radi, že môžeme byť stabilným partnerom a podporovateľom projektu. Okrem mesačného nájmu smerujeme naše príspevky aj na pomoc so sťahovaním, základným domácim vybavením, ale aj pomocou v mimoriadnych situáciách,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda správnej rady Nadácie poisťovne KOOPERATIVA a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.  

„Dostupnému bývaniu pre ľudí sa venujeme dlhodobo. V minulosti sme ako prvá banka vydali sociálny dlhopis na financovanie dostupného nájomného bývania, aj vďaka ktorému sme už pomohli skoro 400 ľuďom slušne bývať. Stali sme sa tiež súčasťou projektu s Mestskou nájomnou agentúrou a sme radi, že nami poskytnutá podpora vo forme bytov a dotovaného nájmu zlepšuje život rodinám, ktoré sa aj sami snažia dostať zo zložitých situácií. Ako najväčšia banka a zodpovedný líder sme presvedčení, že bývanie je základom pre lepšiu budúcnosť ľudí, keďže im pomáha udržať si prácu a životný štandard a začleniť sa do bežného života,“ povedal Juraj Barta, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo.  

_ „Som veľmi rád, že sme mohli aj touto formou prispieť k dobrej veci a stáť pri rozbehu Mestskej nájomnej agentúry. Bratislavská vodárenská spoločnosť zrekonštruovala a mestskej agentúre prenajala dva byty, ktoré sme síce vlastnili, ale boli v havarijnom stave. Prvými nájomníkmi už sú ľudia, ktorí boli v ťažkej životnej situácii a potrebovali pomôcť. Želáme im, nech sa im na nových adresách dobre býva,“_ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

V tejto fáze projektu sa do bytov Mestskej nájomnej agentúry môžu hlásiť domácnosti z mestských pobytových zariadení, a to najmä z mestských ubytovní Fortuna a Kopčany, Centra pre deti a rodinu Repuls, či z krízových bytov mesta. Predpokladáme, že v ďalších fázach sa to bude meniť a budeme môcť napríklad spolupracovať i s odbornými organizáciami či reagovať na podnety z verejnosti. Záujemcovia o byt prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry podajú žiadosť a následne prebehne sociálne šetrenie v spolupráci s tímom sociálnej podpory magistrátu.

Domácnosti do bytov navrhuje odborná skupina zložená z odborných zamestnancov a zamestnankýň sekcie sociálnych vecí magistrátu, pričom sa posudzuje sociálna, rodinná, ale aj finančná situácia domácnosti v bytovej núdzi. Na základe zraniteľnosti a potrebnosti je následne zostavený poradovník.

Prvé skúsenosti potvrdzujú zmysel tohto dôležitého projektu, a síce že včasné zachytenie rodiny či jednotlivca v krízovej životnej situácii a poskytnutie bezpečného zázemia dokáže predchádzať zhoršeniu životnej situácie (napríklad prepadu do bezdomovectva), zdravotným problémom, rozpadu rodinných vzťahov či strate práce. Rodiny v bytoch, ktoré sprostredkovala Mestská nájomná agentúra, veľmi oceňujú možnosť bývania v štandardnom byte, za dostupnú cenu a s garanciou férového zaobchádzania. Svedčia o tom aj ich reakcie:

„Byt je nádherný a je nad naše očakávania. Vkusný, priestranný, útulný.  Získanie bytu znamená pre nás nový začiatok. Nový život... Konečne sme dostali šancu, ktorej sa chopíme a nesklameme Vašu dôveru.“

„Získanie bytu pre nás znamená konečne stabilitu a zázemie. Pocit kľudu a istoty. Menej stresu. Miesto, kde sa tešíme, kde si môžeme oddýchnuť, načerpať energiu a nazvať ho naším domovom.“

„Získať byt cez komerčný trh nie je ľahké z dôvodu, že sa tam platí depozit pri prenájme a kaucia naraz, čo je pre nás veľmi veľa peňazí a my by sme to nezvládli. Náš malý syn by skončil v domove a my dvaja s manželom niekde na ulici, a to nikto nechcel. Veľká vďaka za to, že ste nám umožnili tu bývať. Sme veľmi radi, že  máme kde byť, že syn nie je preč od nás. Sme rodina pokope. Na ten moment, ako nám ho chceli zobrať pri pôrode, nikdy nezabudnem, na to ako som sa bála, čo bude s nami ak vyprší krízové bývanie, kde sa počať. Byt je krásny, útulný a hlavne sa nebojím, že mi niekto zoberie moju lásku, môjho syna.“

Ani u jednej zo štyroch zabývaných domácností nie je evidovaný dlh na nájomnom, ani žiadne iné problémy pri užívaní bytu.

Laura Kovácsová, koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry: „Veľmi nás tešilo sledovať ako sa po dlhých rokoch konečne dostávajú zraniteľné rodiny z provizórneho ubytovania do stabilného bývania, ktoré je tak dôležité pre život každého z nás. Stále sú však v našom meste stovky ohrozených rodín, ktoré nedokážu získať stabilné a dostupné bývanie. Preto v najbližších mesiacoch ponúkneme možnosť poskytnúť svoj byt na prenájom pre Mestskú nájomnú agentúru všetkým majiteľom a majiteľkám bratislavských bytov, ktorí by chceli byť súčasťou nášho projektu.“  

Mestská nájomná agentúra funguje ako platforma pre prenajímateľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať svoje byty ohrozeným obyvateľom. Ide napríklad o samoživiteľky, rodiny s vyšším počtom detí a nižším príjmom, či jednotlivcov so skúsenosťou s bytovou núdzou, ktorí majú ťažkosti dostať sa k nájomnému bývaniu v rámci bežnej ponuky. Už túto jeseň plánuje Mestská nájomná agentúra zverejňovať výzvy, do ktorých sa budú môcť zapojiť majitelia bratislavských bytov, ktorých takáto spolupráca zaujíma. Vďaka ďalším získaným bytom budú môcť ďalšie rodiny z ubytovní či krízových centier získať stabilné bývanie, v rámci ktorého im je umožnené riešiť svoju životnú situáciu a udržať si bývanie vďaka naviazanej sociálnej podpore. Spoločensky zodpovedným prenajímateľom Mestská nájomná agentúra zabezpečí férové podmienky platieb vopred (aj za dlhšie obdobie), stabilitu, bezstarostnejšiu správu bytu a nenahraditeľný pocit, že prenájom ich bytu má celospoločenský zmysel pre konkrétnych rodičov a ich deti.

Zdieľať