Správa mesta

Mestské podniky budú mať nových šéfov

27.6.2019
„Som rád, že sa spoločne stávame súčasťou zmeny, ktorú sme Bratislavčanom pred voľbami sľubovali. Hoci diskusia poslancov o jednotlivých kandidátoch vybraných výberovými komisiami nebola jednoduchá, ustáli sme ju so cťou. Som rád, a to špeciálne oceňujem, že samotnú transparentnosť a pripravenosť výberových konaní poslanci ani v diskusii nespochybňovali. Dnešným hlasovaním poslancov môže provizórium v týchto podnikoch skončiť a je na nás, na vedení mesta, na poslancoch, na verejnosti, aby sme napĺňanie cieľov nových manažmentov sledovali“, uviedol primátor Bratislavy, Matúš Vallo.
Nových šéfov mestských podnikov sme vyberali v transparentných výberových konaniach, na príprave ktorých sme pracovali dlho. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu.
Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity, hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedov predstavenstiev či riaditeľov mestských podnikov a organizácií. Následne na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve konkrétnych kandidátov na tieto pozície.
Tento výber dnes potvrdili v hlasovaní aj mestskí poslanci.
    Za predsedu predstavenstva **Dopravného podniku Bratislava, a. s. ** schválili vymenovanie Martina Rybanského.
    Za predsedu predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. schválili vymenovanie Martina Masláka.
    Za predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. schválili vymenovanie Petra Olajoša.
    Za predsedníčku predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava, a. s. schválili vymenovanie Zuzany Kollárikovej.
    Za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave schválili vymenovanie Mateja Dobšoviča.
V prípade mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy sa výberové konanie zopakuje, keďže výberová komisia neodporučila žiadneho z uchádzačov na túto pozíciu.
Predsedovia predstavenstiev, ktorých dnes mestskí poslanci vymenovali, sa budú ujímať svojich funkcií postupne aj podľa možností nástupu, ale aj v závislosti od dátumu konania valného zhromaždenia spoločnosti, kde mesto nie je 100% akcionár. Novozvolený riaditeľ Mestských lesov v Bratislave má do funkcie nastúpiť 8. júla 2019.
Zároveň spúšťame prípravu a počas leta chceme predstaviť jasné, objektívne, realistické, no ambiciózne výkonnostné kritériá úspechu spoločnosti. Tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne pravidelne vyhodnocované. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie členov predstavenstva.
V súlade s prijatými zásadami nových výberových konaní budú v mesiacoch júl – august vyhlásené výberové konania aj na ďalších (2-4) členov predstavenstva.
„Nastavili sme a dnešným hlasovaním poslancov sme aj potvrdili novú kvalitu výberu šéfov mestských podnikov a verím, že v tomto modeli aj v budúcnosti Mesto Bratislava zotrvá. Ďakujem svojim spolupracovníkom, členom výberových komisií aj poslancom za prácu, ktorú sme pre lepšie fungovanie mestských podnikov dnes urobili“, uzatvoril primátor Matúš Vallo.
Zdieľať