Kultúrne služby

Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na nový školský rok

8.4.2022

• Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, 811 01 Bratislava tel.: +421 254 630 151 www.zusjkowalskeho.sk

Mgr. art. Ladislav Kamocsai, riaditeľ hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 25. až 27.8.2020 čas: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. (Laurinská 20 a Šancová 39/A) 14:00 – 17:00 hod. (Dubová 1) miesto konania: Laurinská 20 - do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru Šancová 39 - do tanečného a hudobného odboru ZŠ Dubová 1 - do hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru sídlo ZUŠ: Laurinská 20, elokované pracoviská: Šancová 39, ZŠ Dubová 1

• Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava tel.: +421 254 415 552 www.zusruppeldta.eu

Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka hudobný odbor

dátum: 25. a 26.6.2020 čas: 13:00 - 17:30 hod. miesto konania: Panenská 11, Bratislava sídlo ZUŠ: Panenská 11, elokované pracoviská: ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13, Bratislava

• Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 07 Bratislava tel.: +421 255 564 405 www.zusvytvarka.eu

Akad. mal. Lenka Hlávková, riaditeľka výtvarný odbor

dátum: 4.9.2020 čas: 14:00 - 17:00 hod. miesto konania: Radlinského 53, Bratislava sídlo ZUŠ: Radlinského 53, Bratislava

• Základná umelecká škola, Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava tel.: +421 243 421 358 www.zus-exnarova.sk

Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 24. až 28.8.2020 (konkrétny časový harmonogram prijímacích skúšok na jednotlivé odbory bude zverejnený na webe školy do 15.8.2020 čas: 14:00 - 18:00 hod. miesto konania: ZUŠ Exnárova 6/A, elokované pracovisko: Orenburská 31 sídlo ZUŠ: Exnárova 6/A, Bratislava 821 03 elokované pracoviská: Orenburská 31, CVČ Kulíškova 6, Bancíkovej 2, ZŠ Ostredková, ZŠ Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska iné doplnenie: umelecké odbory v rámci jednotlivých pracovísk Exnárova 6/A - hudobný a výtvarný odbor Bancíkovej 2 - hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor Orenburská 31 - hudobný, tanečný a výtvarný odbor CVČ Kulíškova 6 - hudobný odbor ZŠ Ostredková - hudobný odbor ZŠ Borodáčova - hudobný odbor ZŠ Drieňová - hudobný odbor ZŠ Mierová - hudobný odbor ZŠ Odborárska – hudobný odbor

• Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava tel.: +421 253 412 919 www.zussklenarova.sk

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka, mobil: 0903 251 942 hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor

dátum: 24. a 25.6.2020 čas: 14:00 - 18:00 hod. miesto konania: ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 (sídlo školy) - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (elokované pracovisko školy) - do výtvarného odboru sídlo ZUŠ: Sklenárova 5, Bratislava

Dodatočné prijímacie skúšky dátum: 3. a 4.9.2020 čas: 14:00 – 18:00 h miesto konania: ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 (sídlo školy) - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (elokované pracovisko školy) - do výtvarného odboru sídlo ZUŠ: Sklenárova 5, Bratislava

• Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava tel.: +421 244 884 543 www.zusvrbenskeho.eu

Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

dátum: 24. až 28.8.2020 čas: 13:00 - 18:00 hod. miesto konania: Vrbenského 1– odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1– iba hudobný odbor. sídlo ZUŠ: Vrbenského 1, elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1

• Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava tel.: +421 244 632 117-9 www.zushalkova.sk

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 2. a 3.9.2020 čas: 15:00 - 18:00 hod. miesto konania: Hálkova 56, Bratislava sídlo ZUŠ: Hálkova 56, Bratislava

• Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava tel.: +421 265 420 465 www.zuskresanka.sk

Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum:29. a 30.6.2020 čas: 14:00 - 18:00 hod. miesto konania: Karloveská 3 - hudobný a tanečný odbor Sekulská 3 - literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor ZŠ Majerníkova 62 (býv. ZŠ J. A. Komenského) - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor Zlatohorská ul. 18 - hudobný odbor ZŠ Malokarpatské nám. 1- tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor Čsl. tankistov 134, Záhorská Bystrica - hudobný, tanečný a výtvarný odbor sídlo ZUŠ: Karloveská 3, elokované pracoviská: Sekulská 3, Karlova Ves; ZŠ Majerníkova 62, Karlova Ves; Zlatohorská ul. 18, Lamač; ZŠ Malokarpatské nám. 1, Lamač; ZŠ Hargašova ul. 5, Záhorská Bystrica; Čs. tankistov 34, Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 134, Záhorská Bystrica

• Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava tel.: +421 264 364 387 www.zusesuchona.bratislava.sk

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor

dátum: 2. a 3.9.2020 čas: 15:00 - 17:00 hod. miesto konania: Batkova 2, Bratislava sídlo ZUŠ: Batkova 2, Bratislava

• Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava tel.: +421 264 761 142 www.zusistrijska.bratislava.sk

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba Prihlášky podávať online cez prihlasovací formulár do 20.6.2020.

dátum: 23. a 24.6.2020 čas: 15:00 - 18:00 hod. miesto konania: Istrijská 22, Bratislava sídlo ZUŠ: Istrijská 22, Bratislava

• Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava tel.: +421 263 835 035 www.zusjanaalbrechta.eu

Lucia Celecová, DiS. art., riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba

dátum: 26.8. až 10.9.2020 čas: 14:00 - 18:00 hod. miesto konania: Topoľčianska 15, Bratislava sídlo ZUŠ: Topoľčianska 15, Bratislava

• Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava tel.: +421 263 453 616 www.zuspetrzalka.sk

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 29.6.2020 čas: 14:00 - 18:30 hod. podľa pozvania miesto konania: Daliborovo nám. 2, Bratislava. sídlo ZUŠ: Daliborovo nám. 2, Bratislava.

Zdieľať