Školstvo

Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

5.4.2022

Viac informácií o termínoch prijímacích skúšok na mestské ZUŠ nájdete na: https://bratislava.sk/sk/filter/zakladne-umelecke-skoly ↗︎

V prípade otvorenia ZUŠ sa prijímacie skúšky uskutočnia v nasledovných termínoch, v opačnom prípade treba sledovať webovú stránku príslušnej ZUŠ.

Zdieľať