Rozvoj mesta

Mičurín je mestský

24.10.2023

Areál Ekoiuventy aj so známym kúpaliskom Mičurín v lukratívnej časti Bratislavy pri Slavíne a Horskom parku je definitívne vo vlastníctve mesta. Ide o veľmi dôležitú vec pre Bratislavu a zároveň záväzok pre mesto, aby sa tomuto významnému verejnému priestoru, ktorý bol vždy určený pre deti, vrátila jeho funkcia. Okolité pozemky v ostatných rokoch skúpili developeri či súkromné osoby s väzbami na developerov a hrozilo, že postupne by štát a mesto prišli o celý areál.

„Chcem oceniť prístup a výrazný osobný vklad ministra školstva Daniela Bútoru a tiež šéfa úradu vlády Michala Luciaka a ministra financií Michala Horvátha, vďaka ktorým sa náročné rokovania a úradné postupy podarilo doviesť k úspešnému koncu. Celý areál Ekoiuventy bude opäť slúžiť Bratislavčankám a Bratislavčanom a ja sa už teraz teším, čo sa tu bude v nasledujúcich rokoch diať,“ povedal pri tejto príležitosti primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

„Je to skutočne dobrá vec pre Bratislavu a dobrá vec aj pre ministerstvo školstva, ktoré sídli vo viacerých budovách a týmto vysporiadaním získame majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých naše budovy sídlia, vďaka čomu sa budeme môcť napríklad zapojiť do rôznych aj eurofondových projektov. Zároveň je to dobrá ukážka toho, že aj napriek veľkej diskontinuite, keďže celé toto vysporiadanie zvažovali traja poslední ministri, teda pán minister Göhling, pán minister Horecký a nakoniec ja, sa to podarilo takto dotiahnuť. Verím, že mesto sem vnesie život, a to je dôležité, aby tento priestor bol naplnený zmysluplnými aktivitami,“ doplnil minister školstva SR, Daniel Bútora.

Zámerom hlavného mesta je zrevitalizovať areál aj s bazénom, amfiteátrom a polyfunkčným domom a vytvoriť priestor na spoločenské, kultúrne a komunitné akcie, špecificky zamerané najmä pre podporu a rozvoj detí a mladých ľudí.

Areál Ekoiuventy, prezývaný Mičurín, je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí k nemu Dom mládeže, schodisko, bazén, amfiteáter i polyfunkčná budova. Stavby v štýle socialistického realizmu boli postavené v 50. rokoch minulého storočia. Mičurín v minulosti zabezpečoval pre deti množstvo voľnočasových aktivít. Mnohí si dodnes pamätajú na roky, ktoré tu strávili nielen na kúpalisku, jedinom v Starom Meste, ale aj v skleníkoch, dielňach či v budove niekdajšieho Domu mládeže. Unikátny priestor s bohatou históriou ale ľudia posledné roky skôr obchádzali už len z diaľky. V najbližších mesiacoch sa to však zmení!

Rokovania medzi hlavným mestom a Ministerstvom školstva SR o vysporiadaní pozemkov sa začali ešte v roku 2021. Vzhľadom na komunálne voľby a neskôr opakované zmeny na pozícii ministra školstva bol materiál predložený na júnovom a opätovne na októbrovom mestskom zastupiteľstve, na ktorom ho mestskí poslanci definitívne odobrili. Hlavné mesto týmto majetkovoprávnym vysporiadaním získalo areál Mičurína. V získanom priestore plánuje revitalizáciu historickej budovy Ekoiuventa, spolu s priľahlým areálom. Budova má byť využitá pre Centrum voľného času s množstvom programov a aktivít pre deti a mladých ľudí a so zameraním na rôzne oblasti ako je umelecká tvorba, kultúra, šport, technológie, či iný osobnostný rozvoj. Revitalizácia okolitého areálu spolu s priestorom kúpaliska zase prinesie príjemné prostredie pre posedenie, trávenie voľného času, exteriérové krúžkové aktivity a kultúrne podujatia pre všetkých. Samotné kúpalisko spravované STaRZ-om rozšíri sieť letných kúpalísk a možností rekreačno-športového vyžitia Bratislavčanov.

Ministerstvo školstva majetkovoprávnym vysporiadaním získalo pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré už v súčasnosti užíva. Ide o pozemky v Petržalke na Hrobákovej, Černyševského a Ševčenkovej ulici, na ktorých sa nachádzajú budovy ich vzdelávacích inštitúcií s tým, že mesto má na uvedené pozemky do budúcnosti predkupné právo.

Zdieľať