Životné prostredie

Na bratislavskom Kamzíku je otvorené nové Centrum ekovýchovy

10.5.2023

Hlavné mesto a Mestské lesy v Bratislave otvorili v rekreačnom areáli na Kamzíku moderné Centrum ekovýchovy. Slúžiť bude ako zázemie pre organizovanie rôznych kurzov a seminárov týkajúcich sa ochrany prírody pre školy, aj širokú verejnosť. Prednáškové miestnosti sa budú využívať aj pri príležitosti konania odborných prednášok a seminárov na lesnícke témy. Mestské lesy v Bratislave tak získali priestor na rozvíjanie lesníckej pedagogiky, ktorej sa za pozitívneho ohlasu a záujmu verejnosti venujú už niekoľko rokov. S otvorením nového Centra ekovýchovy sa sprístupňuje aj okolitý areál – arborétum s desiatkami vzácnych stromov. Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT spolu s mestom Viedeň a o.z. Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie, financovaný bol prevažne z eurofondov.

Nové Centrum ekovýchovy vzniklo v rámci rekreačného areálu Kamzík a je súčasťou väčšieho areálu – arboréta. Záhradu tvoria vzácne, pre naše územie exotické, viac ako storočné dreviny, ktoré boli vysadené koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Pôvodne záhradu vlastnila a arborétum vybudovala zrejme rodina Pálffyovcov. Arborétum bolo roky pre verejnosť neprístupné, s vybudovaním Centra ekovýchovy sa areál pre verejnosť otvára.

„Bratislavský lesopark spoločne s našimi Mestskými lesmi krok za krokom rozvíjame – s ohľadom na prírodu, aj potreby návštevníkov a návštevníčok. Okrem zveľaďovania existujúcej infraštruktúry a budovania novej sa venujú Mestské lesy aj práci s deťmi a mládežou, vedú ich k láske k prírode a hravou formou im približujú jej svet. Som preto nesmierne rád, že vzdelávanie o prírode bude prebiehať aj v týchto nových, moderných priestoroch,“ priblížil Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Moderné priestory novootvoreného Centra ekovýchovy na Kamzíku

Centrum ekovýchovy tvorí trojica prepojených objektov, za návrhom stojí architektonická kancelária Spacio. Budova obložená drevom je citlivo zasadená do okolitého prostredia, je nízkoenergetická a efektívne pracuje so zrážkovou vodou, ktorá sa zadržiava a vracia späť do prírody. Mestské lesy v Bratislave jej vybudovaním získali plnohodnotný priestor na realizovanie lesníckej pedagogiky.

„Myšlienka vzniku Centra ekovýchovy na Kamzíku, kde by bolo možné bez ohľadu na počasie ponúkať programy školám či verejnosti, vznikla v roku 2015, odkedy sa intenzívne venujeme lesnej pedagogike. Práve environmentálna výchova je jeden z hlavných pilierov činnosti mestských lesov a teším sa, že deti z bratislavských škôl získali na tieto aktivity zázemie na úrovni 21.storočia,“ uviedol Marek Páva, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Kurzy, školenia či odborné stretnutia sa budú týkať rôznych tém - starostlivosti o les, chovania včiel, spoznávania drevín, živočíchov (netopiere, žaby, plazy, dravce či sovy) či myšlienok podpory biodiverzity v dotyku vzácneho prírodného územia hlavného mesta. V máji sú na programe napríklad aj kurzy včelárstva pre začiatočníkov. Časť kurzov bude aj pod odbornou taktovkou Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, ktorý je v rámci projektu jedným z partnerov.

Novovzniknuté Centrum ekovýchovy na Kamzíku bude v prevádzke hlavne cez pracovné dni, kedy sem budú chodiť na kurzy deti z bratislavských škôl, cez víkendy tu budú prebiehať aktivity pre širšiu verejnosť. Arborétum bude prístupné na prechádzky v čase mimo konania kurzov, najmä poobede a cez víkendy.

„Teší ma, že priamo v mimoriadne obľúbenej a navštevovanej lokalite lesoparku vznikla nová zóna prístupná širokej verejnosti. Arborétum je aj malým náučným chodníkom, kde sú k videniu rôzne vzácne cyprušteky, jedle biele, smrekovce opadavé, douglaska tisolistá a množstvo ďalších drevín. V skultúrňovaní lesoparku a Kamzíka budeme pokračovať,“ doplnil Jakub Mrva, námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie.

Zdieľať