Zeleň

Na Trnavskom mýte pribudnú veľké stromy, tieň a sedenie

5.4.2022
V rámci iniciatívy www.zivemiesta.sk pretvárame zanedbané, zabudnuté, často malé plochy bez zjavnej funkcie na príjemné verejné priestory, kde obyvatelia chcú tráviť svoj čas. V rámci ďalšej iniciatívy www.10tisicstromov.sk zas výrazne navyšujeme počet stromov v našich uliciach, lebo vieme, že zlepšujú kvalitu ovzdušia, chránia pred prehrievaním, znižujú hluk a ulice so stromami sú jednoducho krajšie.
Na Trnavskom mýte sme sa preto rozhodli tieto dve iniciatívy spojiť, aby sme na tak frekventovanom mieste vytvorili síce menší, ale plnohodnotný, komfortný verejný priestor, ktorý bude príjemný aj počas horúcich dní. Či už pre tých, ktorí čakajú na svoj spoj, alebo jednoducho chcú tráviť čas v pohodlí, v blízkosti veľkej tržnice. Aby sme tento efekt dosiahli ihneď po zmene, skúšame hneď niekoľko noviniek:
Vysadíme 5 veľkých, 12 metrov vysokých platanov (Platanus x acerifolia) s obvodom kmeňa 80-100 cm. Po zazelenaní tieto veľké jedince tak ihneď poskytnú tieň a ihneď výrazne zmenia atmosféru tohto územia. Nebude nutné čakať niekoľko rokov na dorastenie menších stromov, ktoré sa v meste bežne vysádzajú.
Aby sa tieto veľké jedince uchytili v náročnom prostredí, použijeme prekoreňovacie bunky. Vďaka tomuto komorovému systému nedochádza v koreňovom priestore stromu k zhutňovaniu a korene majú zabezpečený dostatok vzduchu a vody. Pokiaľ je koreňový priestor zbavený nepriepustných materiálov a vrstiev, strom si dokáže vybudovať druhovo charakteristický a pravidelný koreňový systém, čo zvyšuje jeho prosperitu a tým aj životnosť.
Vybraný dlhoveký druh stromu Platanus x acerifolia je odolný aj voči vyšším teplotám a klimatickým zmenám. Vďaka svojej mohutnosti a rýchlemu rastu zároveň pomôže tento priestor v lete schladiť.
K stromom koncentrovaným do kruhu zároveň pribudnú lavičky a kvalitná dlažba, aby sme si novovytvorený tieň mohli užiť v pohodlí.
Prípravné práce na tomto novom Živom mieste začnú už budúci týždeň, výsadba začiatkom mája a nový priestor by mal byť dokončený do konca mája.
Zdieľať