Projekty

Nový verejný priestor Treskoňova

12.5.2022

Verejný priestor je veľmi dôležitý. Ovplyvňuje to, ako sa obyvatelia, návštevníci v meste cítia, aký majú k nemu vzťah, aj ako verejný priestor využívajú. Veľký dlh, ktorý v Bratislave za predchádzajúce roky vznikol voči verejnému priestoru, chce súčasné vedenie mesta naprávať. Metropolitný inštitút Bratislavy pracuje na viacerých projektoch a opatreniach s cieľom zlepšiť verejný priestor a tým skvalitniť život obyvateľom, ale aj návštevníkom nášho mesta. Takým je aj projekt „Živé námestie“.

Súčasťou projektu sú aj tzv. „rýchle zlepšenia“. Tie je možné urobiť v pomerne krátkom čase a s nižším rozpočtom. Prvé takéto zmeny možno vidieť na Klobučníckej ulici (úprava priestoru v prospech chodcov, nová mobilná zeleň, veľkokapacitné smetné koše a cyklostojany), ale tiež pred budovou Starej tržnice (nové sedenie okolo stromov, nové osvetlenie, orez stromov), na Kamennom námestí (odstránenie čiernych stavieb, vyčistené okolie stromov, obložená meteostanica, nové trávnaté plochy so závlahou) a v severnej časti Námestia SNP boli vysadené nové stromy.

Najnovšie rýchle zlepšenia sa týkajú Treskoňovej ulice. Priestor v tomto území oživili umelecké inštalácie Kunsthalle. Do konca roka tu bude doplnené osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti. Na jar pribudne mobilné sedenie. A došlo aj k preorganizovaniu statickej dopravy. V zadnej časti ulice sme vytvorili parkovacie miesta pre sanitku a návštevníkov Nemocnice Milosrdní bratia. Zároveň sa v území podarilo zrealizovať viacero menších zmien – pomohli sme s opravou fasády a úseku chodníka nemocnice, odstránili sme predajné stánky, ktoré v mieste vytvárali bariéru.

Treskoňova ulica je v správe Starého Mesta a po rokovaniach s UNsP Milosrdní bratia a Kunsthalle sme našli kompromisné riešenie – časť ulice bude využívaná ako kultúrny verejný priestor, zohľadnili sa potreby obyvateľov a nemocnice, pre ktorej potreby tam budú vyhradené parkovacie miesta. Investície do verejného priestoru sú pre rozvoj mesta veľmi dôležité a preto verím, že projekt Živé námestie bude úspešne realizovaný do plánovanej podoby,“ povedala Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta.

Treskoňova ulica je jedným z priestorov nadväzujúcich na Námestie SNP a Kamenné námestie, ktoré majú najväčší potenciál na kvalitatívny posun pri vynaložení relatívne nízkych prostriedkov. Kým Treskoňova bola dlho iba slepým výbežkom Kolárskej ulice, na ktorom v stiesnených podmienkach parkovalo menšie množstvo áut, vďaka zmene dopravného režimu bude odteraz súčasťou živého verejného priestranstva Námestia SNP,“ doplnil Peter Lényi z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Kunsthalle Bratislava sa teší z premeny okolitého verejného priestoru v jej tesnom susedstve, kde plánuje realizovať vysunuté výstavné aktivity pod novou značkou "Kunsthalle EXT". Skratka "EXT" ako exteriér, extenzia či exit, bude zastrešovať najmä objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici. Pilotným dielom, ktoré uvedie novú dramaturgiu vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava, bude "signálny" objekt Rudolfa Sikoru - Výkričník. V budúcom roku plánuje galéria aj naďalej prepájať plochu na Treskoňovej ulici s vlastným výstavným programom, ale aj širšie koncipovanou témou umenia vo verejnom priestore, ktorú dlhodobo reflektuje,“ uviedla Nina Vrbanová, poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava.

Ku komplexnejšej rekonštrukcii priestoru dôjde v priebehu budúceho roka. Finálnu podobu územia prinesie architektonicko-urbanistická súťaž, na zadaní ktorej pracuje Metropolitný inštitút Bratislavy a ktorú plánujeme vyhlásiť ešte tento rok.

Zdieľať