Doprava

Obnova premávky na Moste Bojnická

7.4.2022
Pre vodičov to znamená, že od piatka 20.11.2020 bude vymedzovacími prvkami na moste sprístupnený jeden jazdný pruh a doprava bude možná vždy len v jednom smere podľa radiča cestnej svetelnej signalizácie, teda si tu bude potrebné počkať na zelenú.
Most bude počas dočasnej prevádzky prístupný pre všetky druhy dopravy, teda pre osobné autá, nákladné autá a autobusy za nasledujúcich podmienok:
    na moste budú osadené vymedzovacie prvky, ktoré umožnia premávku len v jednom jazdnom pruhu stredom mosta,
    na moste bude obmedzená rýchlosť na 30 km/h,
    doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou,
    normálna zaťažiteľnosť pre jazdu jedným smerom je 26 t, v jednom smere tak môžu ísť za sebou na most vozidlá do hmotnosti 26 t,
    pri výhradnej zaťažiteľnosti 48 t môže na most vojsť jediné vozidlo hmotnosti nad 26 t do hmotnosti 48 t, pričom obsluhou vozidla nad 26 t musí byť zabezpečené uzatvorenie mosta do doby, kým vozidlo s hmotnosťou nad 26 t neopustí most.
Most bol uzatvorený z dôvodu havarijného stavu a ohrozovania bezpečnosti účastníkov premávky na moste aj v jeho okolí. Na základe prepočtu a výsledkov zaťažovacej skúšky sme boli nútení pristúpiť k odstráneniu nevyhovujúceho stavu mosta. Zrealizovali sme stavebné zabezpečovacie práce a vymenili hornú vrstvu asfaltu na moste.
Všetkým vodičom a vodičkám, ktoré museli doposiaľ túto trasu obchádzať, ďakujeme za trpezlivosť a ospravedlňujeme sa za komplikácie, ktoré im nevyhnutné uzatvorenie mosta spôsobilo. Bezpečnosť je však prvoradá.
Zdieľať