Komunity

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27.9.2022

Pred revitalizáciou stál Pamätník obetiam extrémizmu uprostred neupravenej asfaltovej plochy a parkovali okolo neho autá. Hlavné mesto sa preto rozhodlo tento nepatričný stav zmeniť a vďaka nedávnym úpravám získalo okolie pamätníka náležitý charakter, aký si miesto tohto významu zaslúži.

V prvej fáze sa z okolia pamätníka presunuli neregulovane parkujúce autá na vedľajšie parkoviská, v druhej fáze sa zlepšila pobytovosť celého priestoru. Spevnené betónové a asfaltové plochy sa zmenili na zelený park s omnoho väčším prínosom pre okolie. Vznikol trávnik s rozlohou takmer 15 000m2, upravili sa chodníky pre peších, vysadilo sa 9 nových stromov, pribudlo chýbajúce osvetlenie aj bratislavské lavičky.

„Prajem si, aby napriek času, ktorý od vykonania vraždy uplynul, sa urobilo spravodlivosti zadosť. Aby bol tento skutok vyšetrený a páchatelia potrestaní. Aby sme boli naozaj bezpečnou a spravodlivou spoločnosťou, ktorá chráni svojich občanov. Aby sme boli spoločnosťou, ktorá sa opiera o svoje zákony, ale aj o obyčajnú nevyhnutnú ľudskosť a slušnosť. Prajem si tiež, aby toto miesto, ktoré nám už navždy bude pripomínať smutnú tragédiu Daniela Tupého, aby bolo aj miestom spomienky a uvedomenia si vzácnosti života a všetkých tých dôležitých hodnôt, ktorými by sme mali naše životy napĺňať,“ uviedla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá sa otvorenia zúčastnila.

„Pamätník na Tyršovom nábreží pripomína tragédiu, nezmyselný násilný útok, pri ktorom zomrel mladý študent Daniel. A pripomína aj ďalšie obete násilných prejavov, ktoré vychádzajú z ideológie nenávisti. Z ideológie, ktorá už v našom meste ani v našej krajine nesmie nájsť miesto. Som rád, že sme okolie pamätníka upravili a má dôstojný charakter, aký si zaslúži,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Zámerom architektonického návrhu z ateliéru Kataríny Monček bolo ponúknuť jednoduché riešenie, ktoré nekonkuruje samotnému pamätníku, ale naopak podporuje a dopĺňa jeho prítomnosť na nábreží Dunaja v centre mesta. „Pomocou zvlnenia terénu od centrálneho priestoru pamätníka sa zvýraznila dôležitosť tohto miesta. Takto upravená trávnatá plocha poskytuje lepšie možnosti na oddych pod korunami stromov a ponúka nový zážitok na nábreží Dunaja s výhľadom na Bratislavský hrad,“ vysvetlil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB.

Terénne modelácie je možné aj interpretovať – ako priblížila autorka Katarína Monček – majú metaforicky znázorňovať vplyv násilného činu na hladinu spoločnosti, ktorý vyvoláva reakciu, podobne ako dopad jedinej kvapky na vodnú hladinu. Križovanie hlavných komunikácií zas vyjadruje stret rôznych názorov.

Pamätník navrhol architekt Pavol Brna a vytvoril ho sochár Pavol Dubina. Na Tyršovo nábrežie ho osadili v roku 2006, rok po vražde študenta Daniela Tupého. Dielo symbolizuje letiaceho vtáka, ktorému v rozlete zlomia krídlo. „Malo to mať alegóriu s osudom študenta Daniela Tupého, ale je to všeobecný úkaz, ak sa niekomu ublíži v živote,“ doplnil Brna.

Sad Janka Kráľa je jeden z najstarších verejných parkov v strednej Európe. Ide o dôležitý verejný priestor v hlavnom meste so strategickou polohou pri vode. Aj preto hlavné mesto a MIB realizuje aj ďalšie úpravy, ktoré zlepšujú jednak využitie parku, ale tiež zvyšujú bezpečnosť a komfort návštevníkov. V parku v tomto roku pribudlo nové osvetlenie, bratislavské lavičky, cvičko pri Moste SNP aj na Tyršáku, a komplexnou rekonštrukciou prešli aj podzemné verejné toalety. Tiež sa začalo s obnovou budovy v blízkosti Mosta SNP, ktorá donedávna slúžila ako nočný salón. V týchto priestoroch vznikne v budúcom roku bistro s bezbariérovými verejnými toaletami. Napredujú aj práce na novom skate parku pod Mostom SNP.

Revitalizácia okolia Pamätníku obetiam extrémizmu je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Zdieľať