Cyklodoprava

Oprava povrchu obľúbenej cyklotrasy v lesoparku je hotová

31.3.2022

Lesné cesty boli v minulosti vybudované najmä pre účely lesného hospodárstva. V dnešnej dobe je však hospodárenie na území lesoparku výrazne utlmené a využitie ciest získalo postupom rokov nový, rekreačný význam ako infraštruktúra na cyklistiku, turistiku či behanie.

Matej Dobšovič, riaditeľ Mestské lesy v Bratislave: „Oprava tejto cesty je súčasťou našej snahy spraviť z lesoparku najkvalitnejší voľnočasový areál v regióne. Na danom úseku sme mali hlásené časté zranenia cyklistov, práve kvôli rozbitému povrchu. Táto asfaltka je špecifická aj tým, že popri nej vedie lesom oddelená trasa pre peších a tiež singletrail pre horských cyklistov. Každý skupina tak má svoj priestor“

Zeleno značená cyklotrasa č.5012 s dĺžkou 4.6km sa začína v Rači a končí na obľúbenom rekreačnom areáli Biely kríž. Nakoľko povrch v celej dĺžke tvorí asfalt je obľúbená u cestných cyklistov, ale tiež u horských cyklistov, ktorí sa potrebujú rýchlo presunúť na Biely kríž a odtiaľ pokračujú ďalej do Malých Karpát po lesných trasách.

Asfaltová cesta prechádza cez územia v správe viacerých lesných subjektov, najväčšia časť leží práve v Mestských lesoch. V minulosti bola opravená spodná časť cesty nad Račou, teraz dostala úplne nový asfaltový povrch 1.5km dlhá horná časť cesty po hranicu Mestských lesov.

Marek Páva, zástupca riaditeľa Mestské lesy v Bratislave: „Okrem toho, že sa snažíme neustále zlepšovať podmienky na cyklistiku, chceme zároveň poprosiť cyklistov, aby pri zjazdoch na asfaltových cestách v lesoparku jazdili pomalšie a ohľaduplne. Na ceste sa okrem nich pohybujú napríklad peší turisti, či rodičia s detskými kočíkmi. S narastajúcim počtom návštevníkov v lesoch rastie aj napätie medzi pešími a cyklistami. Príčinou býva najmä neprimerane rýchla jazda časti výkonnostne orientovaných cyklistov.“

Úseky na opravu ciest vyberáme na základe údajov z aplikácie Strava Heatmap, ktorú používajú športovci na zaznamenávanie svojich aktivít. V prípade asfaltových ciest sú prioritne opravované úseky najviac využívané na cyklistiku. V súčasnosti už máme rozpracovanú alebo hotovú projektovú dokumentáciu aj na všetky zostávajúce cesty, ktoré na rekonštrukciu čakajú od 70tych rokov. Infraštruktúra pre rekreáciu v hlavnom meste by mala byť na úrovni Rakúska, tieto úseky teda budeme postupne opravovať tak, ako budeme schopní zabezpečiť financovanie týchto rekonštrukcií.

Okrem rekonštrukcie ciest podporujeme cyklistiku aj minimalizovaním počtu áut v lese, pravidelným zametaním ciest, kosením krajníc, prevádzkovaním servisných cyklostojanov či údržbou rekreačného mobiliáru (lavičky, studničky, altánky apod.). Zároveň cyklistov prosíme jazdiť po lesoparku opatrne a dodržiavať Kódex ohľaduplnosti voči peším návštevníkom.

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdieľať