Koncepcia kultúry

Otvorenie 11. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

8.6.2022

Keď sa nám v minulom „covidovom“ roku, aj napriek slabšej podpore zo strany štátneho a súkromného sektora, podarilo zorganizovať jubilejný 10. ročník projektu, verím, že tento ročník bude silnejší, a to aj svojim sprievodným programom aj návštevnosťou“, uviedla Jana Garvoldtová, riaditeľka SLOVAK PRESS PHOTO, a dodala:„Dokázali sme veľmi flexibilne zareagovať na novú realitu a zmenené podmienky. Umiestnenie výstavy víťazných fotografií do exteriéru, do verejného priestoru, v bratislavskom Starom Meste, sa ukázalo byť strategicky aj logisticky veľmi správnym rozhodnutím, vďaka ktorému sme dokázali priblížiť novinársku fotografiu širokej skupine obyvateľstva a návštevníkom mesta.“

V aktuálnom ročníku bude otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry a 3 medzinárodné kategórie – Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument a Každodenný život. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka. Grant Bratislavy pre rok 2022: „Bratislava – mesto s kvalitnejším verejným priestorom“.

Záujemcovia sa môžu so svojimi prácami prihlasovať v termíne 10.6. až 21.8.2022 na internetovej stránke: www.slovak-press-photo.sk. Do minuloročného jubilejného 10. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO sa v deviatich súťažných kategóriách prihlásilo 157 fotografov z piatich krajín, ktorí dovedna zaslali 1322 snímok, z toho 146 sérií.

Prihlásené fotografie bude v termíne 28.8. až 30.8.2022 hodnotiť medzinárodná porota v zložení: Kadir van Lohuizen – predseda poroty z Holandska, profesionálny fotograf a spoluzakladateľ fotoagentúry NOOR; **Yuri Kozyrev **(RU) – člen poroty; Alexander Chekmenev (UA) – člen poroty; Jindřich Štreit (ČR) – fotograf a vysokoškolský pedagóg, a Jana Hojstričová (SR) - fotografka a pedagogička, ktorá je zároveň aj garantom projektu.

Pre zachovanie princípu transparentnosti a objektivity bude zasadnutie poroty streamované na internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk Tento rok bude pre priaznivcov fotografie s tematikou ochrany životného prostredia a klimatických zmien bezplatne prístupná výstava Arctic: New Frontier od dvojice fotografov Kadir van Lohuizen a Yuri Kozyrev, ktorá bude inštalovaná vo verejnom priestranstve na Vajanského nábreží (pri Propeleri), Bratislava – Staré Mesto v termíne 30.8 až 20.9.2022. Výstava sa venuje téme topenia ľadovcov vplyvom klimatickej zmeny na viacerých miestach zeme - Grónsko, Kanada, Sibír, Nórsko, Aljaška. Súčasťou výstavy je aj organizácia workshopu s Kadirom van Lohuizenom, zameraný na diskusiu o práci autora pri fotografovaní v teréne. Workshop pre krajiny V4 je predbežne plánovaný na jeseň 2022.

Projekt SLOVAK PRESS PHOTO sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja, ministerky kultúry Slovenskej republiky Natálie Milanovej, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúša Valla, starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Projekt SLOVAK PRESS PHOTO sa koná s podporu Ministerstva životného prostredia SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie hlavného mesta SR Bratislava, Nadácie Weinwurm.

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava fotografií, ktorá predstavuje nezávislé a autentické obrazové svedectvo života, ako ho vidia novinári zo Slovenska a východnej Európy. Cieľom súťaže a výstavy je umožniť verejnosti stať sa svedkami udalostí a javov predchádzajúceho roka.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky ako dôležitého komunikačného média a vizuálneho umenia, okrem toho podporovať, propagovať a motivovať fotožurnalistov na Slovensku, vytvoriť platformu pre konfrontáciu diel slovenských autorov a autorov z okolitých krajín, ako aj podporovať prácu mladých fotografov a študentov.

Zdieľať