Parkovanie

Parkovanie v centre mesta bude mať po dlhých rokoch opäť pod kontrolou hlavné mesto

25.5.2023

Hlavné mesto preberie od augusta 2023 do svojej správy parkovacie miesta v centre mesta, ktoré dlhodobo (17 rokov), na základe sporných zmlúv z minulosti, fakticky prevádzkovala spoločnosť BPS PARK a.s. Hlavné mesto v roku 2020 iniciovalo súdny spor a dnes už poznáme právny názor súdu vyjadrený v predbežnom právnom posúdení, že zmluvu hlavného mesta s BPS PARK považuje za neplatnú. Zmluvy BPS PARK a.s. s mestom a mestskou časťou sa týkajú približne 3000 parkovacích miest v centre mesta. Stanú sa súčasťou novej centrálnej zóny regulovaného parkovania PAAS Centrum - Panenská, SM0. Na májovom zasadnutí poslanci a poslankyne schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rozdeľuje Staré Mesto do jednotlivých zón regulovaného parkovania, vrátane novej centrálnej zóny SMO.

„Silné mesto sa musí dokázať vysporiadať aj s komplikovanými dedičstvami minulosti. S týmito zmluvami si nevedeli poradiť minulé vedenia mesta a mestskej časti. Biznis model bol síce výnosný pre súkromného prevádzkovateľa, ale mimoriadne nevýhodný pre mesto a mestskú časť. Kým prevádzkovateľ v minulom roku mal zaplatiť mestu a mestskej časti spolu približne 567 tisíc eur, jeho celkové tržby z prevádzkovania parkovania v centre nášho mesta za rok 2022 sú odhadované na približne 3 milióny eur. Som preto veľmi rád, že po dlhých rokoch budeme mať parkovanie aj v centre mesta pod kontrolou a vo vlastných rukách,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Zmluvy BPS PARK a.s. s mestom a mestskou časťou sa týkajú približne 3000 parkovacích miest v centre mesta, ktoré budú súčasťou novej zóny – SM0. Ohraničená bude nábrežím a ulicami Palisády, Dostojevského radom a Ulicou 29. augusta. Celkovo pôjde o 3600 parkovacích miest, ktoré budú zahŕňať aj parkovacie miesta v súčasnosti prevádzkované priamo mestskou časťou (napríklad na Panenskej). **Po novom budú v zóne platiť jednotné pravidlá systému PAAS, ktorý platí už v 5 mestských častiach a postupne sa bude rozširovať ako jednotný systém aj inde v Bratislave. **Príjmy z regulácie parkovania, ktoré boli dlhé roky príjmom súkromnej spoločnosti, tak po novom pôjdu do rozpočtu mesta a mestskej časti a všetky budú investované späť do našich ulíc pre potreby obyvateľov. Prevzatím regulácie parkovania do vlastných rúk navyše bude mesto vedieť lepšie reagovať na podnety rezidentov zóny, napríklad prispôsobovať čas regulácie podľa vyťaženosti zóny. O presnom termíne zaradenia zóny do systému regulovaného parkovania PAAS budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu pred spustením zóny.

Mapa PAAS zaregulovanej zóny SM0

„Mnohí rezidenti vedia, ako dlhodobo náročná a komplikovaná bola situácia s parkovaním v okolí historického centra. BPS nechránila rezidentov. Sporné zmluvy s BPS kritizoval aj protimonopolný úrad. Mám veľkú radosť, že detailné pravidlá zóny budú konečne v rukách mesta a mestskej časti. Verím, že v naozaj úzkej kooperácii s mestom bude parkovanie pre rezidentov po toľkých rokoch bezproblémové a rozumne nastavené. Nielen cez pracovné dni a nielen do večerných hodín, ale podľa reálnej vyťaženosti ulíc a potrieb jej rezidentov,“ priblížil Matej Vagač, starosta mestskej časti Staré Mesto.

Nová centrálna zóna v praxi

Cieľom mesta a mestskej časti bude snaha o čo najplynulejší prechod na systém regulovaného parkovania PAAS v novej centrálnej zóne. Rezidentské karty BPS PARK stratia platnosť momentom spustenia zóny PAAS. V prípade rezidentských kariet BPS PARK, ktoré majú platnosť dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť pripravuje kompenzovanie alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie. Podobne necháme dobehnúť platnosť vyhradených parkovacích miest, ktoré majú obyvateľky a obyvatelia a ďalšie subjekty vyhradené na základe ich zmluvy s BPS PARK, po nahlásení týchto miest na niektorom z našich klientskych miest. Nové zmluvy na vyhradené parkovacie miesta s BPS PARK s dátumom uzavretia po 25.5.2023 nebudeme akceptovať a parkovacie miesta budeme - rovnako ako v iných PAAS zónach - vyhradzovať už len pre ŤZP osoby. O presnom postupe nahlasovania existujúcich vyhradených parkovacích miest budeme informovať v najbližších dňoch.

Všetky dôležité informácie budeme uverejňovať na webovej stránke PAAS ↗︎.

Zmeny v PAAS v prospech obyvateľov a obyvateliek

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj ďalšie dôležité zmeny súvisiace s PAAS. Spolu s návrhom nových zón v jednotlivých mestských častiach (ktoré budú spúšťané postupne v nasledujúcich rokoch) sme prijali aj zmeny Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prinášajú viaceré vylepšenia PAAS. Návrh zmien napríklad vytvorí podmienky pre zavedenie možnosti platby parkovného cez SMS, pre rozšírenie možností platby, ktorými sú v súčasnosti parkomaty, mobilné aplikácie a úhrada parkovného v partnerskej prevádzke alebo u parkovacieho asistenta.

Rušíme obmedzenie jednej rezidentskej karty na osobu jednu osobu. Po novom, všetky 3 rezidentské karty na byt budú môcť byť vydané aj na jednu osobu. Odstraňujeme tak zbytočnú administratívnu záťaž akou bola nutnosť prepisovať vozidlá medzi členmi jednej domácnosti.

Snažili sme sa tiež čo najviac vyjsť v ústrety zraniteľným skupinám obyvateliek a obyvateľov a po konzultáciách s poskytovateľmi sociálnych služieb navyšujeme počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti na 750 hodín/rok. Zároveň pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb zavádzame možnosť získať zľavovú parkovaciu kartu, s ktorou budú mať nárok na 90% zľavu z hodinového parkovného. Cieľom je uľahčiť poskytovanie sociálnych služieb ľuďom, ktorí sú odkázaní na domácu starostlivosť.

Mení sa aj maximálny limit dĺžky vozidla pre vydanie rezidentskej karty, zo súčasných 5,3 metra na 5,4 metra. Tým reagujeme na obyvateľky a obyvateľov, ktorí napríklad používajú dlhšie rodinné vozidlá a v súčasnosti sa nezmestili do limitu. Prehodnotili sme tiež cenu abonentskej karty v drahších zónach (tarifné pásmo A-C), v ktorých ju navrhujeme zlacniť o 20%, aby bola dostupnejšia napríklad pre menšie prevádzky v regulovanej zóne.

Aj v rámci pripomienkovania zmien VZN sme dostali viacero podnetov od obyvateliek a obyvateľov, z ktorých niektoré sme zapracovali - napríklad navýšenie počtu návštevníckych hodín pre ľudí, ktorí nevlastnia auto (zo 150 na 200 hodín ročne) alebo parkovanie motocyklov v zónach PAAS bez poplatku.

Tieto zmeny budú postupne nadobúdať účinnosť (väčšina od 1.7.2023) a budeme ich implementovať do systému regulovaného parkovania PAAS tak, aby systém čo najlepšie slúžil obyvateľkám a obyvateľom v starých aj nových zónach, medzi ktoré onedlho pribudne aj samotné centrum mesta.

Zdieľať