Školstvo

Pedagógovia sa budú vzdelávať na 1. konferencii bratislavských učiteľov

7.4.2022

1.konferencia bratislavských učiteľov sa uskutoční 11.11.2021 od 9:00 do 16:00 na Drotárskej ceste 46 v Bratislave (Hotel SÚZA), je bezplatná a záujemkyne a záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť do 28.10.2021 (alebo do naplnenia kapacity) prostredníctvom linku tu. ↗︎

Konferencia sa uskutoční iba pre plne zaočkovaných proti Covid-19.

Stretnutie otvoria Miroslava Hapalová a Branislav Pupala zo Štátneho pedagogického ústavu prednáškou "Cesta k lepšiemu kurikulu základného vzdelávania" na tému postupných zmien obsahu a foriem základného vzdelávania vo vzdelávacom systéme. Štátny pedagogický ústav tieto zmeny pripravuje v súlade s cieľmi stanovenými v Pláne obnovy a odolnosti SR. V rámci prednášky budú predstavené východiská, princípy a ciele uvedených zmien.

Ďalší program konferencie podľa tematického členenia:

  1. Vybrané inovácie vo vzdelávaní
  2. Individualizácia a inklúzia
  3. Hodnotenie žiakov
  4. Pre riaditeľov škôl a školských zariadení
  5. Pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení

Hlavným odborným garantom konferencie je Vladimír Burjan, spoluautor dokumentu "Učiace sa Slovensko" a koncepcie systematického rozvoja vzdelávania v hlavnom meste Bratislava („Plán B: Vzdelávanie. Mesto vzdelaných a učiacich sa").

Zdieľať