Rozvoj mesta

Posilnenie pozície mesta a záujmu obyvateľov v rozvoji nových území a dostupného bývania

23.5.2024

Hlavné mesto na dnešnom zastupiteľstve predstavilo metodické pravidlá, ktoré opäť zásadným spôsobom zlepšujú kvalitu života existujúcich aj nových obyvateľov Bratislavy. Vďaka súboru nových nástrojov budú developeri transparentne zainteresovaní a budú sa podieľať na budovaní nosnej infraštruktúry potrebnej ku kvalitnému životu existujúcich aj budúcich obyvateľov - najmä v územiach mesta určených na transformáciu či budúci rozvoj.

Hlavné mesto dlhodobo vytvára nástroje, aby v územiach Bratislavy, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, umožnilo rast mesta, vrátane vytvorenia podmienok pre dostupné, aj nájomné, bývanie aj potrebnú dopravnú infraštruktúru, zeleň aj občiansku vybavenosť. Realizuje sa to formou zmien územného plánu.

V nedávnej minulosti sme už v tejto súvislosti prijali opatrenie, aby developeri participovali na mestskom rozvoji tým, že časť nadhodnoty zo zmeny územného plánu mesto získa od developera vo forme nájomných bytov. Táto politika vychádza z Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorá identifikovala znižujúcu sa dostupnosť bývania v hlavnom meste. Teraz prinášame ďalší súbor nových nástrojov, využiteľných najmä v prípadoch, keď transformujeme veľké územia, kde nie je vybudovaná potrebná infraštruktúra (doprava, zeleň, občianska vybavenosť) a potreba investícií je širšia ako len vo forme nájomných bytov.

Aktualizáciou metodiky zmien územného plánu stanovujeme jasné a transparentné pravidlá pre všetkých záujemcov o rozvoj územia, na základe ktorých budú developeri jednoznačnejšie spoluzodpovední za dopravu, zeleň, školstvo, či inú verejnú vybavenosť, potrebnú ku kvalitnému životu v novozastavanom území. Považujeme to za veľmi dôležité pre udržanie kvality života v meste.

„Táto zmena metodiky predstavuje novú verejnú politiku, ktorá presadzuje záujem obyvateľov lokality a robí mesto v budúcnosti zásadne lepším,“ uviedla námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

„Je to moderný, spravodlivý a udržateľný nástroj, ktorý vyjasňuje vzťahy a povinnosti aktérov a zaväzuje developera k tomu, čo je dobré pre obyvateľov mesta pre jeho prirodzený a potrebný rast,“ dopĺňa hlavný stratég mesta Ján Mazúr.

V súvislosti s uvedenou zmenou bol upravený vzorec na výpočet koeficientu, ktorý predstavuje finančné vyjadrenie, akým sa developeri budú podieľať na budovaní potrebnej infraštruktúry v novozastavanom území. Koeficient pre rok 2024, aktuálne uplatnený pre územie Mlynských nív, bol stanovený vo výške 130 €/m2 zo získanej hrubej podlažnej plochy využiteľnej na stavbu bytov (po zmene územného plánu). Súčasťou aktualizácie sú aj aktualizované pravidlá o indexácii koeficientu.

Konkrétne v území Mlynských nív, ktoré bolo predmetom Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy, hlavné mesto predpokladá vybudovanie časti električkovej radiály, mestského bulváru a parkov za použitia kontribúcie developerov pôsobiacich v území. Okrem toho hlavné mesto aj mestská časť zapoja poplatok za rozvoj, ktorý sa taktiež použije na rozvoj územia.

Nové pravidlá považujeme za moderné, spravodlivé a udržateľné, vďaka ktorým sú vzťahy a zodpovednosť developerov jasnejšie definované. Pružne reagujú na zmeny a robia mesto zásadne lepším.

Zdieľať