Parkovanie

Posun spustenia registrácií do systému PAAS v prvých zónach

7.4.2022

Od začiatku pripravujeme systém regulovaného parkovania PAAS tak, aby čo najlepšie slúžil obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy. Jeden z hlavných cieľov regulácie je, aby rezidenti ľahšie zaparkovali tam, kde bývajú. Rovnako dôležité ale je, aby aj samotný systém bol užívateľsky čo najpohodlnejší a aby ľudia nemuseli zbytočne dokladovať údaje, ktoré štát už má zaznamenané vo svojich registroch. Preto informačný systém pre nákup rezidenčných kariet má po zadaní základných údajov obyvateľa ďalšie informácie získať automaticky zo štátnych databáz. Napríklad po zadaní rodného čísla systém automatický overí osobné údaje a trvalý pobyt v Registri fyzických osôb. Na základe údajov z katastra nehnuteľností zase systém skontroluje počet vydaných parkovacích kariet na konkrétny byt. Po zadaní EČV systém overí vzťah k vozidlu či platnosť technickej a emisnej kontroly v Národnej evidencii vozidiel. Informácie, ktoré nie je možné overiť zo štátnych registrov, ako je napríklad zmluva o používaní služobného vozidla na súkromné účely, sa môžu doložiť online ako príloha k žiadosti. Všetko je však možné vybaviť jednoducho online, bez nutnosti nosiť na úrad osobne technický preukaz, občiansky preukaz či iné dokumenty. Takéto komplexné riešenie je na Slovensku implementované prvýkrát práve v bratislavskom PAASe.

Táto funkcionalita je však zároveň jedno z úskalí, na ktoré sme pri príprave regulovaného parkovania narazili. Integrácia na štátne registre totiž dodávateľovi IT systému trvá dlhšie, ako pôvodne predpokladal a spustenie registrácii od 1.10. jednoducho nestíha.

Preto sme sa rozhodli posunúť spustenie registrácií do systému regulovaného parkovania pre prvé tri zóny (Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4) na 1.12.2021 a samotnú reguláciu a kontrolu parkovania na január 2022. Od spustenia registrácií tak obyvatelia budú mať dostatok času, kým začnú platiť samotné pravidlá a spustia sa kontroly.

Toto zdržanie nás mrzí, náš dodávateľ systému, PosAm, síce nedodržal zmluvné termíny, reguláciu parkovania však zavádza mesto a plne si uvedomuje zodpovednosť za posun spustenia. Regulácia parkovania je na jednej strane veľmi nepopulárna, avšak nesmierne potrebná zmena spojená navyše so spoplatnením. Na druhej strane, pre obyvateľov prvých zón, ktoré posledné mesiace pripravujeme, je dôležité, aby prisľúbená zmena a zlepšenie parkovania už prebehlo bez komplikácií.

Samotné značenie v uliciach prvých zón bude hotové do pôvodne avizovaného termínu spustenia regulácie. Ak by sme pre systém zvolili overené technológie a postupy, ktoré ale pravdepodobne patria do minulosti, posun spustenia by zrejme nebol nutný. Rozhodli sme sa ale poskytnúť moderný systém pre 21. storočie a chceme, aby pred spustením fungoval na sto percent. Nechceme obyvateľky a obyvateľov Bratislavy vystaviť doteraz bežným skúsenostiam s kolabujúcimi štátnymi IT systémami a zbytočným predkladaniam dokumentov na úradoch.

Zóny, kde už funguje systém regulácie spravovaný mestskou časťou (Tehelné pole a Dvory 4), samozrejme, nezostanú do spustenia PAASu bez ochrany rezidentov.

TEHELNÉ POLE

Na Tehelnom poli od 1.10.2021 do januára 2022 budú môcť v najviac vyťažené časy - od 18:00 do 8:00 - parkovať len rezidenti, ktorí majú vybavenú rezidentskú kartu mestskej časti platnú aj v súčasnosti. V tomto prechodnom období sa tak z pohľadu parkovania rezidentov nič zásadne nemení. Keďže však k 1.10.2021 formálne končí systém mestskej časti, nie je možné vyberať poplatky ani za parkovacie karty, ani za hodinové parkovné. Rezidentská karta sa im automaticky preklopí do dočasnej rezidentskej karty (to znamená, že počas kontroly bude vozidlo s rezidentskou kartou zaznamenané ako vozidlo, ktoré má právo v zóne parkovať v čase vyhradenom pre rezidentov), rezidenti však za ňu už nebudú platiť a ak im už zakúpená rezidentská karta platí aj po dátume 1.10.2021, majú nárok na vrátenie alikvotnej sumy. Návštevníci budú môcť v zóne dočasne bezplatne parkovať v čase od 8:00 do 18:00, mimo tohto času bude parkovanie bez rezidentskej karty kontrolované a pokutované.

DVORY 4 - PETRŽALKA

Dvory 4 budú zatiaľ fungovať ako zvyšok Petržalky - na tzv. “modrých” parkoviskách budú môcť parkovať len rezidenti s parkovacou kartou mestskej časti. Mestská časť bude kontaktovať všetkých držiteľov súčasných parkovacích kariet s možnosťou “preklopenia” na bezplatné rezidentské karty, s ktorými budú môcť parkovať v celej Petržalke (na tzv. “modrých” parkoviskách). Nerezidenti, teda obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke a nebudú tak môcť získať parkovaciu kartu mestskej časti, budú môcť parkovať tak ako doteraz len na neregulovaných cestách Petržalky.

Zdieľať